Gerilemede Dünya şampiyonluğuna doğru

isimsizİbrahim Kaya

Bir önceki yazımda bütün dünyanın bir gerileme çağında olduğunu tartışmıştım. Ancak, Türkiye’deki gerilemenin Batı Avrupa’da yaşanan gerileme ile karşılaştırıldığında çok daha ciddi boyutlara ve sonuçlara sahip olduğunu belirterek bu konunun irdelemesini bu yazıya bırakmıştım.

düşünKarşılaştırmalı olarak konuya eğildiğimizde, Avrupa ve Türkiye’deki gerileme boyutları arasında büyük bir uçurum olduğunu görüyoruz.yatay Her ne kadar Avrupa’da da bir gerileme sürecinin yaşandığını en azından 1980’lerin sonlarından bu tarafa teşhis etmek mümkün olsa da, bu gerileme hiçbir biçimde bizim ülke olarak son yıllarda yaşadığımız gerilemeyle boy ölçüşemez.

 

Örneğin, bizim tanıklık ettiğimiz “ortalamanın zaferi” veya “entelektüelliğe duyulan düşmanlıktaki artış” Avrupa’da bilinen, tanıklık edilen gerilemeler değildir. Peki nasıl anlamak gerekir?

Yani Türkiye’deki gerileme ile Avrupa’daki gerileme arasındaki uçurumun dayandığı temeller nelerdir?  Elbette pek çok sayıda faktör bulunsa da, ben bu uçurumun iki “temel” farklılığa dayandığını görmemiz gerektiğini tartışacağım.

Yani bizdeki gerileme ölçüsünde Avrupa’da bir gerileme neden yaşanmıyor sorusunun yanıtı iki temel farklılıkta yatmaktadır.

Bu iki temel farklılığı şöyle ifade etmemiz gerekir: birincisi; yaşanılan tarihsel-toplumsal deneyim hakkında kavramsal değerlendirme ile ilgili farklılıktır ve ikincisi bizzat bu tarihsel-toplumsal deneyimin kapsamı ve zamanı ile ilgili farklılıktır.

Son iki-üç yüzyıllık tarihsel-toplumsal deneyim Aydınlanma deneyimidir ve kavramsal değerlendirme de bu Aydınlanma deneyimi hakkındaki kavramsal değerlendirmedir.

Aydınlanma Karşıtları ve Savunusu 

Birinci farklılık, dolayısıyla, Aydınlanmaya ilişkin tutumlardaki farklılıktır. Aydınlanmaya ilişkin ithamlar her ne kadar Avrupa’da güç bulup palazlandıysa da, Aydınlanmayı itham edenlere karşı Aydınlanma savunusunu çok güçlü biçimde yapan “bilimci” de yine aynı Avrupa’daydı.

Modernliğin sonunu “müjdeleyenlere” karşı, Aydınlanmanın henüz tamamlanmamış bir proje olduğu tartışmasını bütün rakiplerine karşı “üstün” pozisyonda bulunarak yapabilen bilimciler Avrupa’da “sahayı” hiç terk etmedi.

1979 yılında yayınlanmış modernliğin sonunu “müjdeleyen” bir kitaba karşı 1980 yılında, yani hemen bir yıl sonra, bir sosyal teori ödül töreninde ödülün sahibi “modernliğin tamamlanmamış proje” olduğunu dünyaya duyuruyordu.

Avrupa entelektüellerinin önemli bir bölümüne göre, ilerleme, Aydınlanma itham edilecek değerler değil, aksine yeniden yapılandırılacak değerlerdi.

Modernliği itham edenlerin “yeni gericiler” olduğunu söyleme ve konuşma cesaretine sahip Avrupalı bilimci, dolayısıyla, gerilemeye karşı güçlü bir epistemik-kültürel sahanın içinden konuştuğunun bilincindeydi.

Bizde ise bu gelenek akademinin hiç umurunda olmadı. Ağırlıklı olarak “sonlar fetişizmine” teslim olan Türk akademisinin neredeyse tek derdi “bilimsel bilginin” nesnelliğine karşı açılmış savaşta kendine bir yer edinmekti.

Kendi toplumunun yaşadığı modernlik deneyimini “faşist”, “tepeden inmeci”, “anti-demokratik” gibi olumsuz sıfatlarla zahmetsiz bir biçimde tanımlamanın ötesinde herhangi bir bilgi ortaya koymayan Türk akademisi ve entelektüeli gerilemede asli faillerdendir.

Tarihsel Deneyimin Kapsamı ve Zamanı

Epistemik sahadaki “Aydınlanmacı” bilimcilerinin gerilemeye karşıtlığının oynadığı önemli rolün yanı sıra, bizzat tarihsel-toplumsal deneyimin kapsamı ve zamanı da gerilemenin Batı’da bizdekine oranla çok daha sınırlı gerçekleşmesindeki diğer önemli temeldir.

İki-üç yüzyıllık Aydınlanma deneyimi, Avrupalı toplumların tarihsel olarak geriye dönüşlerini olanaksız kılmasa bile oldukça zorlaştırmaktadır.

Dinin toplumsal ilişki ağlarında ve toplumsal kurumlarda “geriye çekilmesi”, hukuk kurumunun özerkliğini kazanması ve siyasal gücü denetlemesi, liyakat usülüne dayanan tabakalaşma modelinin tutunması ve diğer önemli kazanımlar Aydınlanmanın Batı toplumları için verdiği çok değerli meyveler oldu ve bu meyvelerin kaybedilmesi bizdekine göre çok daha uzak ihtimal.

Toplum halinde birlikte yaşamanın seküler, demokratik, cumhuriyetçi temellerini uzun süren bir mücadele sonrası atan Batılı toplumların bu temelleri tekrar kazanmayı gerektirecek bir maceraya atılmaları çok daha zor bir olasılık. Cumhuriyetin, demokrasinin yeşermesi ve sonra tutunması için Batılı toplumların verdiği savaş, uzun bir zaman dilimini kapsadı.

Kadın sorunundan, emek sorununa kadar toplumsal sorunların çözümünde toplumun katıldığı uzun soluklu mücadele, Batılı ülkelere “tarihte kazandığını kaybetmeme” inatçılığını kazandırdı diyebiliriz.

Bizde ise hem Aydınlanma deneyimi çok kısa bir zaman dilimini kapsamıştı, hedeflerine ulaşmadan kesintiye uğratılmıştı hem de cumhuriyet, demokrasi için inşa aşaması yaşanmış ama kurumsallaşma aşaması yaşanmadan karşı-devrimin “zaferine” tanıklık edilmişti.

Bu nedenlerle gerileme ve modernliğin kaybı bizde elbette çok daha hızlı ve kolay olacaktı.

Yukarıda sözünü ettiğimiz nedenlerden olsa gerek ki Batı’da kapitalizmin meydanı boş bularak demokrasiye karşı asimetrik bir savaş yürütmesinin sonuçları çok geç sayılmayacak bir zamanda fark edildi. Çareler arama sürecindeki Batı’da bu nedenle aşırı sağa veya bazı marjinal anlayışlara yönelimler söz konusudur.

Ancak, gerilemeyi tersine çevirme gayretleri ve stratejileri de devreye sokulmaktadır. Eğer gayretleri ve stratejileri iş görmezse, Batılılar, tüm dünyanın içinden çıkamayacağı bir yangına odun taşıdıklarının farkındadırlar. Şimdi bize daha yakından bakalım.

Gerileme açısından eğer bir yarış olsaydı, Türkiye dünya şampiyonluğuna oynardı. Neden böyle söylediğime gelince; Türkiye gerçekten sıra-dışı diye tanımlanan istisna bir modernlik deneyimi yaşayan bir ülke ve bu deneyimden bugün pek iz yok.

İslami toplumlarda gerçekleşmesinin mümkün olmadığına hükmedilen toplumsal, kültürel, siyasal değişimler bu ülkede gerçekleştiği için istisnai bir modernlik deneyimi tanımlaması yapılmaktadır Türk modernlik deneyimi için.

O denli hızlı bir gerileme süreci yaşamaktadır ki bu ülke, bırakın modernlik deneyimi yaşadığı gerçeğini bugün çoğu insan bu ülkede yakın bir geçmişte büyük bir devrim gerçekleştiğini konuşacak durumda değil.

Yaklaşık 100 yıl önce yaşadığı dönüşümden bugün eser kalmamışsa, bu Türkiye’nin gerilemede çok ciddi boyutlara ulaştığını gözümüze sokmaktadır.

Kısacası, tüm dünyada yaşanılan bir “gerileme” dönemindeyiz; ama Türkiye, bu gerilemenin en “saf” örneklerinden birini teşkil ediyor, hatta gerilemede dünya şampiyonluğuna koşuyor.

Gerileme Aklın bir kere daha boyunduruk altına alınmasına işaret ettiğine göre kurtuluş ya da çözüm  için atılacak her adım Aydınlanmacı olacaktır. Gerileme karşıtlarının her şeyden önce bu nokta üzerinde anlaşmaları şarttır. Yani çözüm için Aydınlanmadan başka bir yol yoktur.

Gerilemenin yarattığı tahribin üstesinden gelmek için “ilerici”, “Aydınlanmacı” ve dolayısıyla “halkçı” bir projeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Çözüm dolayısıyla “cumhuriyetçiliktedir”.

Burada cumhuriyetçilik demişken; Aristo’dan buyana kamusal yaşamın üstünlüğüne inanan, politik sahanın önceliğini benimseyen, erdemliliğe vurgu yapan, yurttaşlığı vazgeçilmez bulan, bireycilikten ziyade dayanışmayı öncelikli gören bir politik modele işaret ettiğimi belirtmeliyim.

Özgürlüğü de, demokrasiyi de indirgemeci anlayışların ötesinde formüle eden cumhuriyetçilik; hem negatif özgürlüğü, hem araçsal demokrasiyi hem de ekonomici kurtuluşçuluğu reddeder.

Laikliğin temeli oluşturduğu bir Cumhuriyet birlikte yaşamamızın temel siyasasıdır.

Bu Cumhuriyet Aydınlanmacıdır; halkçıdır ve devrimcidir.

Kültürel/epistemik sorunsalı Aydınlanma ile, ekonomik sorunsalı halkçılık ile ve politik sorunsalı laik-kapsayıcı ulus-devlet modeli ile çözecek olan bu Cumhuriyet gerileme karşıtlarının üzerinde hemfikir olduğu veyahut olacağı ya da olmak zorunda oldukları temeldir.

http://www.abcgazetesi.com/gerilemede-dunya-sampiyonluguna-dogru-8008yy.htm

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

YAŞAM ARZU'SU

Yaşam sadece vişneli çörek kutusu ya da mayın tarlası değildir...

İdris'in Otağı

Sevgi Çiçeklerimi Koparabilirsiniz

ÖZGE ÖNDER

Burada Yaşam Var!

minimalist günlük.

bilinçli farkındalık, minimalizm

%d blogcu bunu beğendi: