İSMET İNÖNÜ -(Biyografik Yazı)

altanAltan ARISOY

GİRİŞ

Hatıra yazmak herhangi bir şekilde ünlü olanlar, ya da olduğunu sananlar arasında çok yaygındır.İsmet İnönü - Vikipedi

Kimi kendisi yazar. Kimi birilerine yazdırır.

Ortak noktaları değerli, önemli, ya da farklı olduklarını insanlara anlatarak bir iz bırakmak dürtüsüdür.

Yaşamlarında tarihe damga vurmuş olanlar ise bu işe ayıracak pek zamanları olmaz. anıyor-arıyorBuna gerek de duymazlar. Çünkü, tarih onların her yaptığını zaten kaydeder.yatay..

İsmet İnönü de onlardan biridir.


Atatürk-İnönü çatışması - İlber Ortaylı


İnönü 54 yıl boyunca günlük tutmuştu. Günlük defterlerinde resmi işlerin yanı sıra eşi, çocukları, torunları, hobileri ve özel yaşamının bilinmeyecek yönlerini de not etmişti.

Hatıra yazmak gibi bir derdi yoktu.

Nitekim, Atatürk de anılarını yazmamıştı.

Kurtuluş Savaşı önderleri hatıra yazmak yerine “Günlük Defteritutmayı yeğlediler.

Böylelikle olayları sonradan yanlış aktarma hatasına düşmediler.

Gerçeklere bağlılıktan şaşmadılar.

Yine de bir-iki istisna oldu.

Onların da tarihteki yerleri bellidir.


İsmet İnönü 47. ölüm yıl dönümünde anılıyor - Son dakika haberleri


İSMET İNÖNÜ VE ANILAR

İnönü 77 yaşındayken anılarını yazmasını isteyen gazetecileri şöyle yanıtlamıştı:

 “Ne hatırası, hatıra olacak zaman olmadı ki; daha dün bir, bugün iki…”


Ardından da hatıralarını yazmamasının asıl nedenini söylemişti:

“Devlet kurmuş olanların hatıra yazmaları kolay değildir. Hatıralarda her şeyin
söylenmesi ve doğru olarak söylenmesi lazımdır. Kolay olmayan da budur”

Aradan 7 yıl geçti. 84 yaşındaydı.

Kendisi yazmadı ama ısrarlar üzerine Sabahattin Selek’e anılarını anlatmayı kabul etti. Çocukluğundan başlayarak anlattı. Selek de dinleyip kaydettiklerini HATIRALAR adıyla kitaplaştırdı.


İsmet İnönü - Hatıralar | D&R - Kültür, Sanat ve Eğlence Dünyası


+++

İnönü, 1884’ten 1973 yılına uzanan uzun, zor bir yaşam sürdü.

Zeki, kararlı, disiplinli, çalışkan, karizmatik, soğukkanlı bir kişiliğe sahipti.

Uzun yaşamının en güzel yıllarını ülkesine hizmet etmek için savaşlarda geçirdi.

1922 sonundan 1973 yılına değin diplomat, devlet adamı, siyasetçi olarak Türk Devrimine damgasını vuran İkinci Adam oldu.

Yaşamındaki önemli dönemleri bilmek aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin 1973 yılına kadar olan kısa tarihini de bilmek demektir.


İsmet İnönü'ye ait çürük raporunu gösterdiği öne sürülen belge


+++

ÇOCUKLUĞU

İnönü “Hatıralar” kitabında çocukluğundan şöyle söz ediyor:

“…1884’te İzmir’de doğmuşum. Babam Hacı Reşit Bey, oradan Sivas’a sorgu yargıcı olarak tayin olunmuş. Çocukluk dönemimden Sivas’ı hatırlarım. Sivas’ta 6 ay kadar bir ilkokula gittim. Sonra askeri rüştiyeye (ortaokul) girdim. Rüştiye 4 seneydi. Ben bir sene sınıfta kalarak beş yıl okudum. Pek müteessir olmuştum. Bu hayatımın ilk başarısızlığıdır. Beşinci yıl oldukça göze çarpan bir öğrenci haline geldim.

Beni bir yıl sınıfta bırakan hesap öğretmeni Yüzbaşı Ömer Efendi’yi rahmet ve minnetle anarım…”

Yüzbaşı Ömer Efendi, Küçük İsmet’i sınıfta bırakarak, sanırım sonraki yaşamında çalışkan, ciddi, dikkatli ve çok sorumlu bir kişilik kazanmasına, kendini sürekli geliştirmesine yol açmıştı.

(İsmet İnönü bu yüzden onu minnet duygularıyla anıyor olmalı… Sınıf geçirene değil, sınıfta bırakan öğretmene minnet ve saygı duymak, olağan ve sıradan bir duygu değildir.)


İsmet İnönü - erdogan.aslan49


+++

OKUL YILLARI VE ASKERİ GÖREVLER

İ. İnönü’nün babası Bitlis’li, annesi de Razgrat’lı…

İsmet Sivas askeri Rüştiyesinden sonra bir yıl Sivas Mülkiye İdadisinde okudu.

1900’de girdiği Harp Okulu ve Harp Akademisini birincilikle bitirdi. Kurmay yüzbaşı olarak Edirne’deki 2. Orduya atandı.

Fethi Bey’in önerisiyle 1907’de İttihat Ve Terakki’ye girdi.

1908 Meşrutiyeti ilan edildiğinde cemiyetin Edirne’deki önemli kişisiydi.

31 Mart ayaklanmasını bastıran Hareket Ordusu’na katıldı.

1909’daki kongrede ordunun siyasetten ayrılmasını savunan M. Kemal’i destekledi.

1910-1913 arasında Yemen’de görev yaptı. Briç oyununu orada öğrendi. Satrancı ilerletti. Arapça öğrendi. İsyancı İmam Yahya ile görüşerek barışı sağladı. Böylece ilk diplomatik görevini de orada yapmış oldu.

.2. Balkan Savaşı sırasında Çatalca’daki başkomutanlık karargâhında görevliydi. Bulgarlarla yapılan İstanbul Antlaşmasında askeri danışmandı. Yenilgiden sorumlu tutulan subayların soruşturmalarını yaptı. Birinci Dünya Savaşı başlarında Enver Paşa’nın emrinde ordunun yenileştirilmesi çalışmalarına katıldı. Daha sonra aktif görev istedi.

Doğu cephesine gönderildi.

Bu cephede M. Kemal’le birlikte çalıştılar. Aralarındaki derin dostluk burada başladı. Savaşın son yılında da, M. Kemal’in yönettiği 7. Orduya bağlı 3. Kolordu komutanlığı görevindeydi. Yani Suriye cephesinde de birlikte çalıştılar.


Doğu Cephesi 2. Ordu Komutanı Mustafa Kemal’in İsmet Bey için verdiği 20 Mayıs 1917 tarihli sicil raporunda şu notlar var:

“..Ciddi, faal, yüksek fikirli, duruma ve savaşın ruhuna hakim, iyi bir görüşe ve algılamaya sahip, kolordusunun her türlü ihtiyacını teminde başarılı, askerlik bilgisi sağlam, doğru ve tereddütsüz karar sahibi, cesur, kişisel karar vererek hareket etmek yeteneğine sahiptir…”


1917’de Mustafa Kemal’in yazdığı“ülkenin ve ordunun durumuna ilişkin rapor’u birlikte hazırladılar.

1918’in Ekim ayında hastalandı. İstanbul’a döndü. Yemendeki eski komutanı A. İzzet Paşa yeni hükümeti kurunca, Savunma Bakanlığı Müsteşarlığına getirildi. 1918-1920 arasında burada çalıştı. Bu arada Mevhibe Hanımla evlendi.(1919)

İstanbul’da M. Kemal Paşa ile sıkça görüştüler. M. Kemal Anadolu’ya geçmeden önce İsmet Bey’i ziyaret etti. İstanbul’da kalıp, buradan yardım etmesini, daha sonra kendisini çağıracağını söyledi.


İsmet İnönü Kimdir? İsmet İnönü'nün Biyografisi ve Hayatı


+++

KURTULUŞ SAVAŞI YILLARI

İsmet Bey, 1920 yılının Ocak ayında Ankara’yı ziyaret etti. Çeşitli görüşmeler yaptı. M. Kemal ile çete savaşına son verilip, düzenli bir ordu kurulması konusunda anlaşmaya vardılar. 19 Mart 1920’de ise bir er kıyafeti ve kimliği ile İstanbul’u terk ederek kurtuluş mücadelesine katıldı.

23 Nisan 1923’te açılan TBMM’nde Edirne milletvekiliydi. Kurulan ilk hükümetin içinde yer aldı. Genelkurmay başkanı oldu. Bu en yüksek askeri makamdı. Kendisinden rütbe ve kıdemce üstün olan komutanlar itiraz ettilerse de M. Kemal onları dikkate almadı.

Böylece Kurtuluş Savaşı komutanları arasındaki ilk anlaşmazlık da çıkmış oldu.

Bu olay, M. Kemal ve İsmet Bey’in önceden anlaştığına, birbirlerine tam olarak güvendiklerine kanıt olacak niteliktedir.

İsmet Bey, hemen düzenli ordu kuruluşuna başladı. Ali Fuat Paşa Batı Cephesi komutanı olarak uyarıları dikkate almadı. Gediz’e başarısız bir saldırı düzenledi. Durumu düzeltmek için İsmet Bey Batı cephesi Kuzey Kesimi Komutanlığını üstlendi. Bu cephede Kuvayı Milliye’nin öldürme ve yağmalama hareketlerini yasakladı.

Mustafa Kemal’le anlaşarak, Çerkes Ethem’in  ele geçen düşmanı ve isyancıları öldürmesine engel oldu. Genelkurmay Başkanlığı görevini de sürdürdü. Vahşete karşı çıktı. Bu konuda, “Bir hükümet sözünde durduğu ölçüde halkın güvenini kazanır” demişti. Bu fikir, onun sonraki hizmetlerinde de gözettiği bir ilke olmuştur, denilebilir.

Çerkes Ethem isyanını bastırmakla uğraşırken, fırsattan yararlanan Yunan kuvvetlerini İnönü’de durdurdu. (10 Ocak 1921) Ethem çetesi de Kütahya’da dağıtıldı.

1 Nisan 1921’de Yunan saldırısı İnönü’de ikinci kez durduruldu.

Mustafa Kemal, İsmet Bey’i “siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs kaderini de yendiniz..” diyerek kutladı.

Bu utkuyla Türk ulusunun orduya, meclise ve öncü kadroya güveni tam olarak sağlanmıştır. Halk büyük bir moral kazandı. Savaşın kazanılacağına olan inanç sağlamlaştı.

Yunanlıların çok üstün kuvvetlerle yaptığı Kütahya-Eskişehir saldırısında M. Kemal’in önerisiyle orduyu Sakarya ırmağının doğusuna çekti.

5 Ağustos 1921’de TBMM’nin kararıyla başkomutanlığı M. Kemal’ devretti. Genelkurmay başkanlığından istifa etti. Batı cephesi komutanı olarak devam etti.

Sakarya Savaşı kazanıldıktan sonra M. Kemal ve Fevzi Çakmak ile birlikte çalıştı. Büyük Saldırıyı kazanacak orduyu o hazırladı.

Büyük Taarruz’da Mustafa Kemal’in benimsediği strateji ve taktikler İnönü ile birlikte hazırlanmıştır.


20. Yüzyılın Askeri Dehası: İsmet İnönü


+++

MUDANYA ATEŞKESİ VE LOZAN BARIŞ KONFERANSI

Savaştan sonra Mudanya Ateşkes görüşmelerinde TBMM’ni o temsil etti.

Daha sonra Dışişleri Bakanı seçildi.

Lozan görüşmelerinde Türkiye heyetinin başkanlığını yaptı. İki aşamada sürdürülen bu zorlu görüşmeleri başarı ile yürüttü.


Lozan Konferansı ve Antlaşması onun kararlı, sabırlı, inatçı ve inançlı diplomatlığının anıtı gibidir. İmza gününde bile karşıtlarını tedirgin eder:

“.. imza günü, bana imza için uzatılan belgeleri baştan sona okuyacakmışım gibi gözden geçirmeye başladım. Bunu bilerek yaptım. Hareketim etkisini gösterdi. Delegeler kendi aralarında gülerek ‘dokuz ay uğraştıktan sonra yine baştan başlayacağız. Başımıza iş çıkaracak’ diye konuşuyorlardı.”


BAŞBAKAN İNÖNÜ

İsmet Paşa, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanıdır. Kasım 1924’te bu görevi kısa bir süre bıraktı. Şeyh Sait İsyanı üzerine yeniden başbakan oldu. Takrir-i Sükûn Kanunu çıkarıldı. İstiklâl Mahkemeleri yeniden kuruldu. Eski İttihatçıların muhalefeti dağıtıldı. Bu ortamda, Laiklik ve diğer devrim atılımları gerçekleştirildi.

İsmet İnönü 1937 yılına kadar kesintisiz başbakanlık yaptı. Bu dönem cumhuriyetin altın yıllarıdır. Ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal atılımlar gerçekleştirilmiş ve Türkiye cumhuriyeti dünyada saygın bir devlet konumuna yükselmiştir. Bunda en büyük onur ve pay kuşkusuz Atatürk’ün, ikinci olarak da İsmet İnönü’nündür.

İsmet Paşa, bağımsızlığın her şeyin önünde olduğunu Lozan’da iyice anlamış ve bunu sorumlu olduğu her dönemde özenle uygulamıştır.


Bu konudaki duyarlılığını İsmet Paşa şöyle anlatır:

“ Curzon, hiçbir dediğimizi kabul etmiyorsunuz. Hepsini reddediyorsunuz. Bunların hepsini cebimize atıyoruz. Memleketiniz haraptır. İmar etmeyecek misiniz? Yarın, para istemek için karşımıza gelip diz çöktüğünüz zaman, bugün reddettiklerinizi cebimizden birer birer çıkarıp size kabul ettireceğiz.”


Ve devam eder:

“Konferansın üzerinden 45 yıl geçti. Bu sözleri hiç unutmadım. Türkiye’nin bu hakları koruyup geliştirebileceğine inanmıyorlardı. Harap ve muhtaç bir devlet yaşamak ve kurtulmak için avuç açıp kısa zamanda bütün kazandıklarını kaybedecek sanıyorlardı. Onlara göre, bu millet Avrupa’nın geçirdiği Aydınlanma devriminden geçmemiş olarak, Ortaçağın ilkel kuralları içinde yirminci asrın uygarlık dünyasına giremezdi.”


İsmet Paşa 1937 yılında aralarında çıkan bazı anlaşmazlıklar üzerine Atatürk’ün önerisiyle başbakanlıktan ayrıldı. Ata’nın ölümüne kadar küs kaldıkları yalandır. Bu süre içinde yazıştıkları, haberleştikleri bilinmektedir. Ancak; hastalığı giderek ağırlaştığında Atatürk’ün çevresini kuşatanlar, O’nun üzülmemesi bahanesiyle İnönü’nün onu ziyaretine engel olmuşlardır.

İsmet İnönü, Atatürk’ün ölümünün ertesi günü (11 Kasım 1938) TBMM’de oy birliği ile cumhurbaşkanı seçildi.

26 Aralık 1938’de toplanan olağanüstü CHP Kurultayı ise İnönü’yü “değişmez genel başkan” ve “milli Şef”  olarak ilan etti.


İsmet İnönü 47. ölüm yıl dönümünde anılıyor! İsmet İnönü kimdir? İsmet İnönü  hayatı | Gündem Haberleri


+++

İnönü, 1950 yılına kadar cumhurbaşkanlığı yaptı. Bir yandan Atatürk devrimini korumaya çalışırken, öte yandan birleştirici bir siyaset izlemeye çalıştı. Köy Enstitülerini kurdurdu. Türkiye’yi 2. Dünya Savaşının dışında tutmayı başardı. Savaş sonrası çok partili siyasal düzenin kurulmasına öncülük etti. DP’yi sert CHP’lilere karşı korudu.

1950 yılında halkı Müslüman olan ülkeler içinde seçimle iktidardan ayrılan ilk ve son önder oldu.

Seçimleri kaybedişini sonraları şöyle yorumladı: “Bu yenilgi hayattaki en büyük zaferimdir.”

Savaş dönemlerindeki ekonomik ve toplumsal sıkıntılar, unutulmayan kötü bir miras olarak onun üstünde kaldı.

İsmet Paşa, Atatürk ve Cumhuriyet devrimi karşıtlarının yüz yıllık boy hedefidir. Atatürk’e dil uzatamayanlar bütün öfke ve kinlerini ona yöneltmişlerdir.


İnönü Vakfı, İsmet İnönü, İsmet İnönü Kimdir, İsmet İnönü Hayatı, İsmet  İnönü Resimleri


+++

ANA MUHALEFET PARTİSİ BAŞKANLIĞI

1950-1960 arasında ana muhalefet partisi (CHP) başkanlığı yaptı. Laikliğin, bağımsızlığın korunmasına, ülke kaynaklarının talan edilmesine karşı mücadelesiyle yeniden büyüyen bir lider oldu. Taşlandı. Hakaretler edildi. Engellendi. Kitleler iktidar tarafından kışkırtılarak üzerine sürüldü.

Ama o yılmadı.

İktidar sahiplerinin bütün saldırılarına, iftiralarına, ağıza alınmayacak hakaretlerine aldırış etmedi. Taşlandı, bazı kentlere sokulmadı, linç edilmek istendi.

O ise iktidara, “ tarih kürsüsünden halinizi seyrediyorum. Suçluların telaşı içindesiniz” diye sesleniyordu.


27 Mayıs Darbesi ve CHP - GÜNCEL Haberleri


+++

27 MAYIS

İsmet Paşa, 27 Mayısın ardından yapılan genel seçimlerden sonra DP’nin mirasçısı partilerle ilk koalisyon hükümetini kurdu. Yeniden planlı ekonomi, laiklik, dış politikada bağımsızlık öne çıktı. Kıbrıs’a müdahale hakkının kullanılacağını söylemesi ünlü Johnson mektubu’na yol açtı. İnönü buna karşı “yeni bir dünya kurulur. Türkiye de orada yerini bulur” diye tavır gösterdi.

SSCB ile iyi ilişkiler kuruldu. Çok yönlü dış politika uygulandı.

Emperyalizm ve yerli işbirlikçileri bunlara katlanamazdı. Plan hazırlandı ve uygulamaya konuldu.

1965 Bütçe görüşmeleri sırasında İnönü ABD’yi ziyaret ediyordu. TBMM’de hükümetin bütçesi onaylanmadı. Bütçesi kabul edilmeyen hükümet -otomatik olarak- düştü.

Aslında yapılan bir hükümet darbesiydi.

27 Mayıs’ın ilk intikamı böylece alınmış oldu.


ORTANIN SOLU

İnönü 1965’ten 1972’ye kadar yine ana muhalefet partisi başkanlığı yaptı.

Bu dönemde CHP “ortanın solu” (sosyal demokrasi) politikasını benimsedi. İnönü, partideki tutuculara karşı “ben kırk yıldır solcuyum” diyerek tavır aldı.

12 Mart 1971’den sonra kurulan 1. Nihat Erim Hükümeti, CHP parti meclisi ile İnönü’nün arasını açtı.

Olağanüstü kurultayda parti çoğunluğu ile ters düşen paşa, 33 yıldır sürdürdüğü genel başkanlıktan ayrıldı. 1972 sonbaharında da partisinden istifa etti.

Anayasaya göre, eski cumhurbaşkanları senatonun doğal üyesi oluyorlardı.

İnönü, bir yıl tabi senatörlük yaptı.

1973 yılının 25 Aralık günü ise, doksan yıllık anıt bir yaşam sürdürdüğü dünyamızdan ayrıldı.

+++

Yüz yıla yaklaşan yaşamında özellikle laiklik, devrimcilik, devletçilik ilkelerine bağlı kaldı. Muhalefetteyken de her tehlikeli anda başvurulan bir güçtü. Devletin adeta yedek bir kuvveti, bir sigortası gibiydi.

Özü, sözü, yaşantısı her zaman birdi.

”Lozan’a gittiğim zamana kadar çizmeden başka bir şey giymemiştim” demişti.

Cumhuriyet döneminden ise ona bakanlar, sanki daha önce hiç çizme giymemiş bir sivil görmüşlerdir.


Kişiliği – İnönü Vakfı, İsmet İnönü, İsmet İnönü Kimdir, İsmet İnönü  Hayatı, İsmet İnönü Resimleri


+++

Sivas Rüştiyesinde Fransızca, Harp akademisinde Almanca, Yemen’de Arapça,1919’da ilgilenmeye başladığı İngilizceyi de 1937 yılında tamamladı.

Öğrenci olaylarının başladığı 1970’lerin başında “ben 87 yaşıma geldim. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Bu gençlerin öğrenmeye ihtiyaçları yok mu?” diyerek yakınmıştı.

Genç bir yüzbaşı olarak göreve ilk başladığı zaman “Edirne’de bir yıldız doğuyor demişlerdi.

Tüm yaşamı boyunca Türkiye ufuklarında hep bir yol gösterici, bir yıldız olarak kaldı.

Yeni Türk Abecesinin kabulünden sonra, ölümüne kadar eski yazıyı hiç kullanmadı.


Laiklik ilkesinin kabulünden sonra politika içinde hiçbir dini söylemi kullanmadı. DP’nin din sömürüsüne dayanarak çok güçlendiği ve kendisine dinsiz diye saldırıldığı dönemde;

“Paşam, ne olur konuşmalarınızda arada sırada Allah adını kullansanız?” demişlerdi. Kayseri’de bir konuşma yaptıktan sonra yanındakilere:

“Nasıl, istediğiniz gibi oldu mu?” diye sordu.

“Paşam, nerede Allah dediniz? Biz hiç farkına varmadık” denince:

“Allahaısmarladık dedim ya!” esprisini yapması ünlüdür.


Genç Cumhuriyetin 'İkinci Adamı': İsmet İnönü - Son Dakika Özel Haberler  Köşe Yazıları


SONUÇ

Yazıyı, O’nun politikacılara yol göstermek amacıyla söylemediği ama ders alınması gereken sözlerini anarak noktalayalım:

“.. İkbalin ve kudretin en yüce devrilerinde taşınabilecek duyguların en değerlilerine, iktidardan ayrıldıktan sonra eriştim.”

 Siyasi yaşamın verdiği kudretlerden ayrıldıktan sonra sevgi ile karşılanmak bizde ender görülmüştür. Karşıtlarım dahil, bütün devlet adamlarına bu ikbali gönülden dilerim.”


Ancak görevini tam anlamıyla yaptığından emin olan devlet adamları böyle konuşabilir.

İnönü her dönemde tam bir “devlet adamı” olmuştur.

O’nun da elbette çok hatası vardır.

Bugünün koşullarında geçmişi yargılamak kolaycılıktır.

Unutmayalım, çok yoksul, çok perişan olmuş, çok yaralı, çok hasta ve birçok etnisiteden oluşan emperyalist işgal altında bir ortaçağ toplumundan, çok kısa sürede yüzünü uygarlığa dönmüş modern bir devlet yaratılmıştır.

Bugünkü çürümüşlüğümüzün nedenini onlarda değil, sonraki kuşaklarda ve kendimizde aramamız doğru olur.

Atalarımız neden her şeyi tam ve doğru olarak yapmadı. Bize hiçbir eksiği ve noksanı olmayan bir ülke ve devlet bırakmadı, demek hakkımız yoktur.

Türk milletinin büyük çoğunluğu tarafından minnet, şükran ve saygıyla anılan Mustafa İsmet İnönü’ye küçük bir azınlığın, bitmeyen bir kin ile saldırmaya devam ettiğini görmek çok üzücüdür. Nankörlüktür, ahlaksızlıktır. İslam’a aykırıdır.

Bize bu güzel ülkeyi bırakanlardan İKİNCİ ADAM’a cahilce, kasten, yalan-dolanlara dayanarak yapılan düşmanlıkların sürmesi bile O’nun büyüklüğünün göstergesidir.

Bir asırdır ne kadar uğraşılsa, ne kadar saldırılsa da, Türk Ulusu ve Tarih O’nu hep saygıyla anacaktır.


minik-okNOT: İsmet Paşa’nın 25. Ölüm yıldönümü nedeniyle ADD Anamur Şubesi’nde yaptığım konuşma olup, yayımlamak amacıyla yeniden kaleme alınmıştır.)

anıyor-arıyor


+++

Kaynak:

Hatıralar, İsmet İnönü

İkinci Adam, Şevket Süreyya Aydemir.

Büyük Larousse sözlük ve Ansiklopedi


BÜYÜK DEVLET ADAMI İSMET İNÖNÜ' YÜ SAYGIYLA ANIYORUZ - Atatürkçü Düşünce  Derneği Samsun Şubesi


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

YAŞAM ARZU'SU

Yaşam sadece vişneli çörek kutusu ya da mayın tarlası değildir...

İdris'in Otağı

Sevgi Çiçeklerimi Koparabilirsiniz

ÖZGE ÖNDER

Burada Yaşam Var!

minimalist günlük.

bilinçli farkındalık, minimalizm

%d blogcu bunu beğendi: