Bölüm 29d- Ruhun kaynağı ve kökeni nerededir? -/=  RUH ve Atomik Alem ilişkisi

yasliProf. Dr. İsmet GEDİK

       Doğada en temelde bir Entropi= İçsel yönlendiricilik olgusu var mıdır?

Evet vardır ve var olduğu şu şekilde anlaşılmıştır Şimdi kuant (quantum) teriminin nasıl ortaya çıktığını görelim.


Quantum terimi Latincede “ne kadar” anlamına gelen bir kökten türetilmiştir. “Ne kadar?” teriminin merak edilmesi şu açıdan ortaya çıkmıştır.

yat


İnsanlık doğada bir işlev için gerekli enerjiyi merak ediyordu. Yani bir şey yapılması-oluşturulması için gereken en küçük enerji miktarı= Planck terimiyle “elementary quantum of action ”). Bir şey yapılması bir güç sistemi gerektirir. Varlıkları bir araya getirmek veya ayırmak için mutlaka bir güç gerekir.

20.yüzyıl başlarına kadar bir şeyi yapıcı veya yaratıcı güç sisteminin, varlıkların dışında olduğu varsayılan bir Doğa-Üstü-Güç (DÜG) sisteminde olduğu düşünülüyordu. Bu DÜG’ün de her şeyi istediği kadar küçük boyuta indirgeyebileceği ve bu küçük şeyleri birleştirerek gittikçe büyük şeyler yapabileceği tasarlanıyordu. Böyle düşünülünce, “en küçük” değerin “sıfır = 0” bile olabileceği düşünülüyordu.


Adsız.pngŞekil 92: Kuantum kavramının oluşumu, enerji denilen bir iş-veya-eylem yapıcı faktörün “sıfır” gibi değerde olamayacağı, mutlaka çok belli bir değere sahip olacağı ve o değerin katlanması şeklinde gittikçe büyüyen sistemler oluşturulacağı görüşüne dayanır.


Bu tür bir düşünceyle doğadaki enerji aktarımlarını tasarlamaya çalışan fizikçiler böyle bir sistemde doğa ve dünyanın mor-ötesi felaketi (ultraviolet catastrophe) adı verilen bir sona doğru gitmesi gerektiği sonucuna varıyorlardı. Çünkü yayılan enerjinin radyasyonun dalga boyuyla ilişkisi vardı.

Dalga boyu büyük radyasyonlar düşük enerjili oluyorlardı ve dalga boyu küçüldükçe yayılan enerji artıyordu. Bu tür bir görüşe göre oluşturulan Rayleigh-Jeans yasasına göre de (1)numaralı güzergahtaki “ultraviolet catastrophe = mor-ötesi felaketi” oluşması bekleniyordu.

Halbuki doğada (2)numaralı güzergahta görülen Blackbody radyasyonu grafiği şeklinde bir oluşum vardı.  

Böyle bir çelişkiyi Max Planck adlı Alman fizikçisi çözmeye çalışır ve en küçük enerji aktarımı (quantum of action) değerinin sıfırlanamayacağı ve çok belirli sabit bir değerde olması gerektiğini bulur.

Doğadaki varlıklar arası etkileşimlerde “en küçük etkileşim enerjisi ne kadardır? sorusunun yanıtı 1901 yılında Max Planck tarafından verilmiş ve (h) simgesiyle 6.62607015×10−34 Joule⋅saniye değerli ve “Planck-sabiti” olarak bilinen bir temel etkileşim birimi bilim dünyasına girmiştir.

Bu birim doğadaki her hareket, her canlılık işlevini başlatıp, sürdüren en temel öğedir. Yani RUH dediğimiz canlılık veren sisteminin başlangıç noktasıdır, çünkü bizzat Max Planck tarafından “quantum of action = bir işlev için gerekli en küçük değer” olarak tanımlanmıştır. RUH terimi de canlıları hareket ettiren unsur olduğuna göre, quantum tam manasıyla buna denk gelir.

Yani özetleyecek olursak, atom-altı-öğeler alemini oluşturan kuantsal sistem, kendilerini enerji-gradyanlarına göre ayarlayıp, nereye gideceklerine kendileri karar veren bilinçli varlıklardır. Doğadaki tüm varlıklar bu atom-altı-öğelerin kombinasyonlarından oluştuklarından, onlar da çevrelerindeki enerji kaynakları durumlarına göre nereye yönleneceklerine kendileri karar verecek bir temele oturtulmuşlardır.

Doğadaki tüm diğer enerji birimleri bu (h)nın katlarından oluşurlar. Buna kuantizasyon sistemi denir, yani tam sayılı katlar söz konusudur, asla buçuklu veya ondalıklı vs. olamaz. Kuantizasyonun bilinen en temel örneği, doğadaki maddelerin oluşumunda görülür:

Tüm elementler birer proton eklenmesiyle oluşur, asla yarım veya 1.5 protonlu element yoktur. Bunun anlamı, doğadaki hareketliliği, canlılığı vs. oluşturan en temel bir birim vardır ve o hep TAM olarak işe girer, yani parçalanamaz. Bu nedenle canlılığın-hareketliliğin temeli bu kuant öğesindedir.

Yani RUH denilen canlılık unsurunun kaynağı, tüm varlıkların temel bileşenleri olan proton ve nötronların içsel dürtülerinden gelmektedir. Şimdi bunu gösterelim.

Devamı var.

%d blogcu bunu beğendi: