Bölüm-32- Zombileşme ve zır-cahilleşme nasıl başlatıldı, nasıl sürdürülüyor?

Prof. Dr. ismet GEDİK

Bu sorunun yanıtını, tarihsel geçmişimizi incelersek buluruz. Şöyle ki: Dünyada ilk devletleri kuranlar Sümerler olmuştur, hem de her tanrısal kralı adına bir devlet kurmuşlardır. Sümerlerin kurdukları devletler şekilde görülmektedir.


Şekil 42:  (altta) Basra körfezi 6500 yıl önceleri Nasiriyah kasabası yanındaki “Tell el-Muqayyar” (Ur) noktasına kadar uzanmaktadır. Sümerler Basra yöresine çıktıklarında Deniz buralara kadar uzanmaktaydı.


Şekilde görüldüğü üzere, Sümerler denizdeki en son adadan kaçıp, “İki ırmak ülkesine” geldiklerinde, deniz kıyısı bugünkü Nasiriyah kasabasının bulunduğu noktaya kadar uzanıyordu. 


Adsız.png


Dolayısıyla Ur, Eridu gibi ilk Sümer yerleşimleri günümüz deniz kıyısından kilometrelerce uzaktadır.


 Sümerler yaklaşık 6500 yıl önceleri “denizden iki ırmak ülkesine” gelirler ve Eridu, Ur, Nina, Larsa, Uruk, Nippur gibi yerleşim noktalarını oluştururlar. Bu yerleşim noktalarının her biri bir tanrı veya tanrıçaya aittir. Ve o tanrı veya tanrıça o yerleşim biriminin sahibi ve koruyucusudur.

Örn.:

Eridu’nun sahibi (su tanrısı) Enki’dir.

Ur’un sahibi (ay tanrısı) Nanna’dır.

Uruk gök tanrıçası İnanna’nındır.

Larsa Güneş tanrısı Utu’nundur.

Nippur hava tanrısı Enlil’indir.

Shurruppak tahıl ve rüzgar tanrıçası Ninlil’indir.

Lagash tarım ve şifa tanrısı Ningirsu’nundur.

Nina balıkçılık tanrıçası Nanshe’nindir.

Vd.,


Görüleceği üzere Sümerler toplum hayatını ve yönetimini tamamen tepedeki bir otoriteye bağlamışlardır. Bilgi ve yetki tamamen O otoritededir. Halk tam anlamıyla bir sürüdür. Kim tepedeki makamı ele geçirirse, halk o efendinin kulu-kölesi olmaktadır.

Bu nedenle bir devletin ele geçirilmesi kolay olmaktadır. Efendinin sarayını ele geçirmek, onun sahip olduğu devleti ele geçirmek için yeterlidir. Halk devleti hiç sahiplenmez ve savunmaz.

İşte bu durum Sümer devletlerinin sonlarını getirmiş ve onların tarihten silinmesinin temel nedeni olmuştur. Sümerlerin hayat görüşü, bir toplumun bindiği dalı kesmesiyle eşdeğer olmuştur.

M.Ö. 4500lerde kurulan Sümer devletleri, gerek kendi içlerindeki taht kavgaları nedeniyle, gerek başka ırktan kişilerin hanedanlığı ele geçirmeleriyle gittikçe önemlerini yitirmişler ve M.Ö. 1900 yılında tamamen tarihten silinmiştir.

Bu silinme önce M.Ö. 3000lerde Elamlılar tarafından başlatılır. Elamlılar Sümerlerin güney-doğu bölgelerinde egemen olurken, Sümerlerin kuzeyinde Akadlar denilen bir semitik ırk M.Ö. 2334 de birçok Sümer kentini ele geçirip, Akad imparatorluğunu kurarlar. Akadlar M.Ö.2154e kadar etkili olurlar.

Akadların yerini M.Ö. 2025lerde yine semitik Asurlar alır. Asurlar Güney-Doğu Anadolu, Mezopotamya ve Levant’da M.Ö.7. asra kadar etkili olurlar. 

Sümerlerin gittikçe zayıflamalarıyla M.Ö. 1900de yok olurken, onların yerini alan Babil’liler Akadların bölgelerini de içine katar ve M.Ö.1600’e kadar etkili olan Babil İmparatorluğunu kurarlar.

Mezopotamya ve Doğu-G.Doğu Anadolu’da yukarıda anlatılan olaylar olurken, M.Ö. binlerde İndogerman dilli Persler kuzeyden gelerek İran’ı istila ederler. Önce Med imparatorluğunu (M.Ö. 678-549), sonra Ahameniş imparatorluğunu (M.Ö.550-330) kurarlar.

Anadolu’nun doğusunda bu gelişmeler olurken Anadolu’nun batısında yine indoGerman dilli Yunanlar Balkanlardan Ege bölgesine inerler ve Yunanistan’ın ve Ege adalarının yerli halkları olan aglütine dilli yerli toplulukların ülkelerini istila ederler.

Daha sonra persler ile yunanlar arasında savaşlar (M.Ö. 499- 449) olur ve Anadolu bu savaşların yaşandığı ana mekandır.

Yunanlılar sömürgeci davranışlarıyla Akdeniz ve Karadeniz kıyılarındaki tüm önemli kentleri ele geçirdikten sonra, Büyük İskender M.Ö.334-323 yılları arasında tüm Anadolu’dan Hindistan’a kadar olan bölgeyi istila eder. Ölümünden sonra o bölgelerde komutanları tarafından Selevkos imparatorluğu (M.Ö. 312-63) kurulur.

Daha sonra M.Ö. 27 yılında yine İndogerman dilli Roma’lılar Kuzeyden gelerek, İtalya’nın aglütine dilli topluluğu Etrüsk’lerin ülkelerini istila ederler ve Roma İmparatorluğunu kurarlar. Roma imparatorluğu Önce Avrupa’da egemen olur, ama 395 yılında Anadolu’yu da içine alan büyük Bizans imparatorluğuna dönüşür.

Orta-Asya’daki iç-denizin kurması sonucu yaşam koşullarının kötüleşmesi nedeniyle 4-5 bin yıl önceleri başlayan göçler devam eder ve Selçuklular İran üzerinden Anadolu’ya kadar uzanırlar. Bu şekilde Anadolu’ya tekrar Türkçe konuşan kavimler yerleşir. Anadolu’nun ilk sahipleri olan alevi kültürlü Yörükler-Türkmenler aynı dili konuşan bu kuzenlerini kabul ederler ve Anadolu’da birçok Türk-Beyliği kurulur. Bunlardan bir de Osmanlı beyliğidir.

Bizans İmparatorluğu 1453 yılında Osmanlılar tarafından sonlandırılır. Osmanlı imparatorluğu da 1922 yılında dağılır ve yerine Türkiye Cumhuriyeti kurulur.

İşte biz Anadolu halkının tarihsel geçmişi yukarıda özetlendiği gibidir. 1923 yılına kadar halk tepedeki bir EFENDİnin kulu olarak yaşamıştır. Tüm topraklar EFENDİnin mülküdür. EFENDİ istediklerine bir fermanla mülkünün bir parçasını verir, halk da AĞA olan o kişinin hizmetinde çalışıp ürünlerinin çoğunu ona verir, kalanıyla da kendisi geçinmeye çalışırdı.

1923de EFENDİ (yani PADİŞAHLIK-Halifelik) sisteminin kaldırılmasından sonra, halk özgür olmaya başlar. “Halk milletin efendisidir” zihniyetiyle yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyetini (TC) yönetmeye başlayan aydınlıkçı kadro, halkı eğitip, kendine güven duyan bir nesil yetiştirmeye başlar.

Bu çalışmalar başarılı olur ve 1923te tamamen yoksul ve borç batağı içindeki T.C. 1938lere geldiğinde, kendi uçaklarını kendisi yapacak bir düzeye ulaşır. Yani 15 yıl gibi kısa bir süreçte dünyada saygın bir devlet olur.

Bu sırada 2. Dünya savaşı çıkar ve tüm devletler bu büyük savaştan etkilenir.

T.C.nin 15 yıllık bir süreçteki muazzam kalkınması, fakir devletleri sömürerek emperyalizm peşinde koşan sömürgeci devletlerin hoşuna gitmez ve T.C.nin kalkınmasını engelleyici taktikler kullanmaya başlarlar.

Devamı var.

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: