Bölüm-9- İnsan nereden geldiğini nereye doğru gideceğini merak ediyor.

Prof. Dr. İsmet GEDİK

İnsan hayatına bir anlam vermek istiyor. Nerden geldiğini nereye doğru gideceğini merak ediyor. Nereye doğru gideceğini bilmesi içine nereden geldiğini bilmesi gerekiyor.

Dünya genelinde nereden geldiği 2. Bölümde gösterildi. Orada görüldüğü üzere, hayat 3.5 milyar yıl önceleri bakteri gibi tek hücreli canlılarla başlamaktadır.

Sharov (2006), canlılar alemindeki basitten karmaşıklığa doğru gidişin canlılar alemindeki bilgi-oluşturma kapasitesine dayalı olması gerektiğini düşünür.


Canlılara ait bilgilerin canlıların genetik kayıtlarında bulunduğu bilindiğine göre, canlılar aleminde bu bilgi nasıl bir değişim göstermektedir?

Bu soru Adami ve diğ. tarafından (2000) araştırılmıştır. Adami ve diğ. karmaşıklığın canlıların genetik kayıtlarındaki işlevsel ve vazgeçilemeyen genom kapasitesi (size of functional and non-redundant genome) ile orantılı olduğunu göstermişlerdir.

Bu saptamadan giden Sharov (2006), canlılar alemindeki bu basitten karmaşıklığa doğru gidişteki bilgi kapasitesini araştırır. Canlılar alemindeki önemli grupların “işlevsel ve vazgeçilemeyen genom boyutlarına” ait verileri birbirleriyle kıyaslar ve bilgi kapasitesinin (dolayısıyla karmaşıklık düzeyinin) eksponansiyel (üstel) şekilde arttığını fark eder.


Sharov’un verileri diyagramda görülmektedir.

1.pngŞekil 16: Veriler, bu canlı grupların yeryüzünde ortaya çıkış zamanlarına göre bir diyagrama yerleştirilirse, aşağıdaki görüntü ortaya çıkar.


Genom boyutları nükleotid-çiftleri = base pair = bp olarak verilmiştir. Adenin (A), timin (thmine) (T), guanin (G) ve sitozin (cytosine) (C) molekülleri nükleotid olarak bilinirler. A-T ile, G-C ile eşlenik olduklarından, bunlara nükleotid-çiftleri denir.

Bu değer yaklaşık

Memelilerde      480000000  (Dörtyüzseksen milyar)

Balıklarda         400000000   (Dörtyüz milyar)

Kurtçuklarda       97000000   (Doksanyedi milyar)

Eukaryotlarda       2900000    (İki milyon dokuzyüz bin)

Prokaryotlarda        500000     (Beşyüz bin)

olarak saptanmıştır. Bu değerler bir diyagram üzerinde gösterilirse, üstel bir fonksiyon olarak çoğaldığı görülür. Yani BİLGİ canlı bir varlık gibi çoğalma göstermektedir.


Genom boyutu verileri logaritmik ölçekli bir diyagramda gösterince, dağılım çizgisi lineer olur.

2.png

Şekil 17:Genom boyutu verileri logaritmik ölçekli bir diyagramda gösterince, dağılım çizgisi lineer olur.


Görüldüğü üzere canlılar aleminde geçmişe doğru gidildikçe genom boyutu (bilgi kapasitesi) gittikçe azalıyor. Ama sıfır olmuyor.

Peki ne zaman sıfır olur? Bu soruyu kendisine soran Sharov, diyagramdaki doğrusal hattın ne zaman (0) sıfır değerine ulaşacağını, eksponansiyel büyüme oranı eğiminden yararlanarak hesaplar. Hesaplama yöntemi şekil 3de gösterilmiştir.

Bu hesaplamaya göre, yeryüzünde hayatın başlangıcının, dünyamızın oluşum yaşı olan 4.5 milyar yıldan çok daha önceleri (yani yaklaşık 9.8 milyar yıl önceleri) başlamış olması gerektiği görülür.


3.png

Şekil 18: Sharov değerleri logaritmik bir zaman grafiği üzerinde gösterildiğinde, genetik BİLGİ oluşumunun başlangıcının yaklaşık 9.5 milyar yıl önceleri olduğu anlaşılmaktadır.


Sharov’un görüşünün anlamı şudur: Hayat sistemi dünyamızda 5.105 bp değerine sahip bir prokaryot canlıyla başlamaktadır. Bu 5.105 (yani 500 000) bp (nükleotid-çiftinin) oluşması için bir zaman gerekmektedir.

Bu kadar büyük bir genetik bilgi kaydının oluşması için gereken zaman hesaplanırsa, şekilde görülen kadar bir süre geçmesi gerekmektedir. Dolayısıyla hayat yaklaşık 10 milyar yıl önceleri oluşmaya başlamış ve ilk nükleotid çiftleri oluşturacak bilgi o zaman oluşmuş olmalıdır.

Devamı var.

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: