Bölüm 60c- Sümerler atalarının yüzlerce yıllık deneyimleri sunucu yaptıkları kazma-balta gibi ürünlerin bile gökten gelmiş kutsal yaratıcıların yapıp, insanlara öğrettiklerine inanırlar

Prof. Dr. İsmet GEDİK

[İnsan 2.5 milyon yıl önce sert taşlardan parçalar koparıp kesici alet olarak kullanmaya başlar, sonra 7-8 yüz bin yıl önceleri ateş yakmayı keşfeder, 50-60 bin yıldan beri de sal-kayık, mızrak gibi daha gelişmiş ürünler ortaya koyacak bir zihinsel gelişim içine girer.


Böyle bir zihinsel evrim gelişiminden habersiz Sümerler insanlığın iki-buçuk milyon yıllık geçmişlerinde edindikleri bilgilere dayanan bu ürünleri bile gökten gelen tanrıların yarattıklarına inandırılmışlardır.


Dolayısıyla Anadolu’daki HÖYÜK kültürlü insanlardan farklı bir yaratıcılık anlayışına sahiptirler. Yani insanların kafalarındaki tüm bilgiler tanrılarca ilk insanlara verilmiştir. Kutsal kitaplarda Adem’le Havva’ya tüm bilgilerin verildiği görüşü bu inanca dayanır.  İ.G.]


1.png

Şekil 126: Kazma- kürek gibi insanların geçmiş deneyimleriyle oluşturdukları eşyaların bile tanrılarca keşfedilip-yapıldığına inanılır


Enlil

Kazmayı var etti, “gün”ü yarattı,

Emeği gösterdi, yazgıyı belirledi,

Kazmaya ve sepete “kudret” yükledi.

Enlil, kazmasını yüceltti,

Başı lacivert taşından olan altın kazmasını,

Gümüş ve altın …. evinin kazmasını,

Lacivert taşından …,

Geniş bir duvara çıkan tek boynuzlu bir öküzden çıkıntısı olan kazmasını.


Efendi kazmayı çağırdı, yazgısını belirledi,

Kutsal taç kindu’yu başına koydu,

Çamurdan insanın başını biçimledi,

Enlil’in önünde o (insan?) ülkesini kapladı,

Kara-kafalı halkının üstünde sebatla durdu.

Yanında duran Anunnaki’lerin,

Armağan olarak ellerine onu (kazma?) koydu,

Enlil’i duayla yatıştırdılar,

Kazmayı tutmaları için kara-kafalı halka verdiler.


Enlil kazmayı yarattıktan ve yüce yazgısını belirledikten sonra, diğer önemli tanrılar ona güç ve yararlılık eklerler.


Kazma ve sepet kentler kurar,

Sağlam evi kazma yapar, sağlam evi kazma kurar,

Sağlam eve bereket gelmesini sağlar.

Kralına karşı çıkan eve,

Kralına boyun eğmeyen eve,

Kazma boyun eğdirir.

Kötü … bitkilerin başını o ezer,

Köklerini çeker çıkarır, başlarını koparır,

…  bitkileri kazma kurtarır;

Kazmanın yazgısını Enlil baba belirledi,

Kazma yüceltildi.


Sümerler geçmişlerinde yaşadıkları ada yaşamının anılarını tanrılarıyla ilişkili düşünürler

[Kutsal Kitaplarda insanlığın Cennet Bahçesi denilen bir yerde yaratıldığı yazılıdır. Bu görüş, Sümer belgelerine dayanır. Aşağıdaki bölümdeki bilgiler, Sümerlerin Atlantis ovasının ucundaki Atlas gölündeki adalardaki geçmiş eski yaşamları hakkındaki görüşlerini yansıtmaktadır.

Yani Adn, Eden veya Cennet Bahçesi denilen yer, buzul devrinin acımasız soğuk döneminde, insanlığın çok rahat ve huzurlu olarak yaşayabildikleri ılıman ve çok verimli bir yer bulunduğu ve insanlığın orada geliştiği ima edilmektedir. İ.G.]


Sümerlerin büyük su-tanrısı, Sümer’in dört yaratıcı tanrısından biri olan Enki’dir. Öykümüz Dilmun diye bir bölgede geçer. Şiirimiz Dilmun’un saflık ve neşe ülkesi olarak tanımlanmasıyla başlar:


Dilmun ülkesi saf bir yerdir, Dilmun ülkesi temiz bir yerdir,

Dilmun ülkesi temiz bir yerdir, Dilmun ülkesi aydınlık bir yerdir;

Dilmun’da sözü geçen tek odur,

Enki’nin karısıyla yattığı yer,

Ora temizdir, ora aydınlıktır;

Dilmun’da sözü geçen tek odur,

Enki’nin Ninsikil’le yattığı yer,

Ora temizdir, ora aydınlıktır.


Dilmun’da kuzgun sesini çıkarmaz,

Çaylak, çaylak sesi çıkarmaz,

Aslan öldürmez,

Kurt kuzuyu kapmaz,

Oğlak-boğazlayan köpek bilinmez,

Tahıl yiyen yabani domuz bilinmez,

…  yüksekteki kuşun yavrusu yoktur,

…  güvercinin başı yoktur.

Gözü ağrıyan “gözüm ağrıyor” demez,

Başı ağrıyan “başım ağrıyor” demez,

(Dilmun’un) ihtiyar kadını, “ben ihtiyar bir kadınım” demez,

İhtiyar erkeği, “Ben ihtiyar bir adamım” demez,

Yıkanmayan genç kızı kentte … değildir,

Irmağı geçen … demez,

Ustabaşı … yapmaz,

Şarkıcı ağıt yakmaz,

Kentin çevresinde hiç yas tutmaz.


Bununla birlikte, bu cennet ülkesinde eksik olan şey tatlı sudur. Böylece Dilmun tanrıçası Ninsikil, taze su için Enki’ye yakarır.  Enki yakarıyı dikkate alır ve  güneş-tanrısı  Utu’ya,  yeryüzünden  Dilmun’a  taze  su  getirmesini  buyurur.  Sonuçta:


Onun kenti kana kana su içer,

Dilmun kana kana su içer,

Acı su kaynakları iyi su kaynağı oluyor bak,

Tarlaları ve çiftlikleri ekinler ve tahıllar üretir,

Onun kenti, ülkenin rıhtımları ve sahillerinin evi oluyor bak,

Dilmun, ülkenin rıhtımları ve sahillerinin evi oluyor bak.


2.pngŞekil 127 Sümerler tatlı suyun gök-kubbe üstündeki bir tatlı su okyanusundan geldiğine inanırlar.


[Bir not: Dilmun Sümerlerin Basra-Hürmüz-Ovasındaki Atlas Gölündeki bir ada olmalıdır. Adada su sıkıntısı olduğu anlaşılmaktadır. Basra körfezindeki adalar tuz-domu sistemli kubbemsi oluşumlardır. Gerek petrol, gerek yeraltı suları bu kubbemsi yapıları oluşturan kayaçların gözenekleri içinde bulunur. Dolayısıyla kayaçlardan hem zift gibi ürünler hem de su çıkabilmektedir. Bazı durumlarda sular artezyen-suları gibi basınçlı çıkabilir ve ortama bol su sağlar.


Dilmun’da gerçekleşmiş olan durum bu olmalıdır. Zift çıkarmak için açılan bir kuyudan belli bir derinlikte aninde basınçlı bir suya rastlanılır ve yeryüzüne tatlı su fışkırır.


Sümerler tatlı suyun sadece gök-kubbede açılan kapılarla yeryüzüne indiğine inandıklarından, adada ortaya çıkan bu tatlı suyun gök tanrısının göndermiş olduğu şeklinde bir tasarım yapmış olmalılar.


Sümerologlar bu nedenle Sümer tabletlerini okuyup-anlamaya çalışırlarken, bu jeolojik geçmiş dönem bilgilerini dikkate almak zorundadırlar. Görüldüğü üzere, Kramer gibi en deneyimli bir Sümerolog bile Jeolojik geçmiş hakkında bilgi sahibi olmadığı için birçok konuda Sümer yazıtlarını yorumlayamadıklarını yazar. İ.G.]

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: