SON BÖLÜM – Öz bir sonuç bildirgesi

Prof. Dr. İsmet GEDİK

Doğa dünya ve evren sürekli bir değişim-dönüşüm içindedir. Doğum ve ölüm olayı, varlıkların doğadaki bu değişim-dönüşüm döngüsüne uymaları olayıdır. Yoksa boşu-boşuna bir emek sarf edilmesi söz konusu olurdu.


Varlıkları yönlendiren temel güç ruh denilen kuantsal kökenli hareketlilik dürtüsüdür. İnsanlık maalesef bu ruh dürtüsünü varlıkların dışındaki insansı bir-tanrıya atfettiklerinden doğum-ölüm döngüsünü de anlayamamışlar ve ebedi bir öteki dünya hayatı tasarlamışlardır.


Öteki dünya yaşanılır bir dünya ise, onun üzerinde mutlaka oraya özgü canlıları bulunur.


Bizim gibi insanlara orada yer yoktur. Dolayısıyla öyle bir ebedi- dünya gibi bir yaşam asla söz konusu olamaz, çünkü doğa değişim-dönüşüm üzerine oturtulmuştur.

  Doğa ve dünya bir yere doğru gidiyor, durgun sabit değil, her şey sürekli değişip-dönüşüyor. Peki nereye doğru gittiği konusunda bir şey biliyor muyuz? Çoğunluğumuz bilmiyor. Peki nereye doğru gittiğini nasıl anlayabiliriz?

Nerelerden geçerek günümüze geldiğini bilirsek, nereye doğru gideceği konusunda bir şeyler söyleyebiliriz.


Peki nerelerden geçerek günümüze gelinmiş? Bu sorunun yanıtı yeryuvarı ARŞİV-SAYFALARINDA kayıtlı.  Bu kayıtlara göre Dünyamız 4.6 milyar yıl yaşında. Bu 4.6 milyar yılın ilk bir milyarlık döneminde hiç canlı belirtisi yok. 3.8 milyar yıl önceleri bakteriler oluşmuş, sonra bakterilerin birleşmeleriyle amip gibi çekirdekli tek hücreliler oluşmuş.


Bu çekirdekli tek hücrelerin birleşmeleriyle 700 milyon yıl önceleri çok hücreli canlılar ortaya çıkmış. Bu çok hücreli canlılar çeşitlenerek artmışlar ve çok çeşitli türler ortaya çıkarmışlar. Ve bu 4.6 milyar yıllık dünyada 2.5 milyon yıl önceleri bir bebek zekasına sahip ilk insan ortaya çıkmış.


Tüm bu gelişmelerde birleştirici faktör BİLGİ olmuş, çünkü doğadaki kuantsal enerji hep en iyi bilgilere göre oluşturulan bedenlere akmış, kötü olanları terk etmiş. Evrim denilen bu gelişim, fizikçi ve biyologların dedikleri gibi rastgele olmamış, kesinlikle bilgi artışına göre olmuş. Bilgi ise varlıkların kimyasal bileşimleri ve fiziksel dokularına kaydedilerek, nesilden nesile genetik kodlamalar şeklinde devredilmiş.


Doğada her şeyin BİLGİ faktörüne göre oluştuğunu bilen hücreler, insan beynini muazzam bir yorumlayıcı ve bilgi oluşturucu yetenekle donatmışlar ve bu yetenek 2.5 milyon yıllık süreç içinde, bebek zekasından çocuk zekasına, gençlik olgunlaşmasına ve uygar yaşamı başlatıcı sosyal insana kadar ilerlemiş.


Muazzam bir hayal kurma yetenekli bu insanlardan bazıları uyanık davranıp, kendilerinin diğerlerinden daha güçlü ve daha zeki olduklarını fark ederek, önce gökten gelmiş kutsal tanrılar olduklarını, sıradan insanların kendilerine hizmet için yaratıldıklarını yaymışlar.


Şato-saray gibi çevrelerinden soyutlanmış yerlerde yaşayarak kendilerini toplumların koruyucusu ve yöneticisi olarak lanse etmeyi başarmışlardır. Bu şekilde varlıkların dışında üstünde olan bir Tanrı kavramı ortaya çıkmıştır. Yani Tanrı insanı oluşturmamış ama insan TANRIyı oluşturmuştur.


  İnsanlığın Durumu:

Toplumsal sorunlarımız hat safhada,

Mahkemeler biriken dava dosyalarıyla dolup-taşıyor, bir basit davanın sonuçlanması bile yıllar alıyor,

Faili meçhul cinayetler sürekli artıyor,

Haciz davlarında biriken dosyaların hattı-hesabı yok,

Emniyet güçleri her gün yeni bir suç türüyle karşılaşıyor,

İnternet ortamı yararlı bilgilerden çok zararlı bilgilerle dolu,

İşsizlik hat safhada,

Trafik sorunundan deliye dönüyorum;

Internet virüsleri beni çıldırtıyor,

Elime geçen emekli maaşım enflasyonla her gün azalıyor,

Arabamı sokakta güvenle bırakamıyorum, veletler çiziyor, lastiklerin havasını indiriyor,

Tanıdıklarımın trafik kazalarında ölmelerinin üzüntüsü acı veriyor,

Askere gitmek, ölüme davetiye çıkarmakla eşdeğer, çünkü terörden bunalmışız,

Sokak köşelerinde dilencilik yapan göçmen çocuklarının gördükçe, içim burkuluyor,

Musluk suları içilmez derecede kirli,

Kışın kömür tozu öyle artıyor ki, soluduğumuz hava boğazlarımızı yakıyor,

Balık tutamaz olduk, çünkü denizler tam bir çöplük ve kirlilik yuvası,

Çevreden kuş-sesi yerine gürültü duymaktan bunalmışız,

Hiçbir meyve artık çocukluğumuzda aldığımız tadı vermiyor, çünkü hepsinin genetiği değiştirilmiş,

Stresten geceleri rahat uyku uyuyamıyorum,

Toplumda adalet, hak-hukuk kalmamış, bunun verdiği rahatsızlık insanı delirtiyor,

Ahlak denilen karşılıklı ilişki düzenleyici faktör sıfırlanmış durumda, kimse kimseye normal davranmıyor,

Televizyonlar, radyolar, gazeteler hiç huzur verici bir haber vermiyor, tam tersi, her gün felaket yıkım haberleri alınıyor,

Tüm TV filmleri ve dizileri mantıksızlık senaryoları dolu; izleyenleri daha kötü düşüncelere sevk ediyor,

Kalabalık yerde bomba korkusu,

Tenha yerde tecavüz veyahut soyulma korkusu,

Evde sabaha karşı tutuklanma korkusu,

İş yerimin kapanma korkusu,

Çocuğumun kaçırılması korkusu,

Korku, korku, korku, …


Tüm bu toplumsal sorunların tek bir nedeni var: İnsanlara toplum kavramı yanlış belletilmiş. İnsanlara devlet denilen ve tepeden sahiplenip-örgütlenen DEVLET adlı bir yönetim şekli dayatılmış.


Adsız.png
Şekil 140: Çocuklarımıza nasıl bir miras bırakmalıyız?


 Devlet Tepeye Bağımlı Örgütlenme (TBÖ) gerektiren bir toplum hayatı sistemidir. Kutsal Kitaplı dinler de TBÖ’lü sistem gerektirir. TBÖ’lü sistemler ise tüm toplumsal sorunların kaynağıdır. İnsanlar kendilerine ait olmayan bir sistem içinde yaşayınca, kendilerine ait olmayan bir şeyi korumak-kollamak istemez, kendi çıkarlarını düşünerek hareket eder.


Kendi çıkarını düşünen bir insan ise, yukarıda sıralanan türlerde işlemler yaparak topluma zarar vermeye başlar. Teknolojinin de gelişmesiyle, topluma zarar verip, karlı çıkılacak eylem türleri de sürekli artar.  Yani DEVLET denilen bu tür bir toplumsal yaşam sistemi içinde yaşadığımız sürece, insanlık mutlu bir yaşama ulaşamayacak, hep kavga ve savaşlar içinde yaşayacaktır.


Oysaki çok basit bir kurtuluş yolu vardır. Bu kurtuluş yolunu da doğadaki oluşum ve gelişim sistemi sunmaktadır.


Şöyle ki: Doğadaki oluşum ve gelişimler BİLGİYE dayalı olarak gerçekleşmektedir. Haken (1983’te) doğadaki oluşum ve gelişimlerin “birlikte işlem yapma” anlamına gelen sinerjetik tarzında geliştiğini ortaya koyar ve böylelikle “Information &. Self-Organisation= Bilgilen ve Örgütlen” olarak özetlenen dinamik sistemler fiziğinin temelini atar HAKEN (2000).


Oysaki fizikçiler ve klasik evrimciler oluşumların rastgele çarpışmalarla gerçekleştiğini ve doğa-üstü bir güç sisteminin iyi olanları seçtiğini söylerler. Yani oluşumda varlığın kendisinin hiçbir rolü yoktur derler. Varlıkların bir robot gibi doğa-yasalarına uyduklarını söylerler. Ama doğa yasalarının nasıl ortaya çıktığını bilmezler.


Dinamik sistemlerde her şey, tabana dayalıdır ve atom-altı-öğelerden başlanarak, atom< molekül < hücre < beden < toplum gibi gelişen üst-sistem oluşumlarına doğru ilerlemektedir. Bu oluşumlarda üst-sistemi bir arada tutacak olan faktöre “düzen-ölçütü veyahut informator” denilir.


Bu informator, kesinlikle varlıkların karşılıklı etkileşimlerine dayalı rezonansla gerçekleşir. Kimse onlara nasıl birlikte yaşayacaklarının kurallarını dikte etmez. Toplum hayatı da dinamik sistemde işlemek zorundadır. Yani insanlarımız, birlikte yaşamanın kurallarını, karşılıklı anlaşıp-uzlaşmalarla, bizzat kendileri oluşturmak zorundadırlar.


Toplum hayatı, farklı iş ve meslek kolları arası bir ortaklık sistemidir. Daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam, ancak ve ancak her biri bir iş-ve mesleğe sahip olan bireyler olarak yetişen insanların, karşılıklı olarak hizmet ürünlerini takas etmeleri sayesinde otomatik olarak gerçekleşmektedir. Hangi lider binlerce farklı iş ve meslek dalı arasında adil bir denge ve düzen oluşturabilir? Neymiş efendim, o daha iyi yönetirmiş.


Toplumda denge sadece iş ve meslek mensupları temsilcilerinin karşılıklı etkileşimleriyle oluşturulabilir. Tepeden birileri tarafından oluşturulması olanaksızdır. Şu an bu durumu yaşıyoruz, çiftçiler dertli, esnaf dertli, öğrenci dertli, öğretmen dertli, yani dertli olmayan sadece tepedekiler, yani bizi yönetmek için seçtiklerimiz.

Onlar hep kendilerini ve yakınlarını zengin etmeye çalışmışlardır. İşler çığırından çıkmaya başlayınca da birbirlerini suçlamaktadırlar.


İnsanlığın sorunlar içinde yaşamasının temel nedeni toplum yönetimini “kutsal makamı” temsil ettiğine inanılan tepedeki bir lider veya kral gibi birilerine bırakmak olmuştur. Burada iki noktayı vurgulamak gerekir:

Birinci nokta: Doğada “kutsallık” diye bir makam veya sistem yoktur. Kutsallık kavramının Sümerlerce halkın liderlere biat etmeleri için uyduruldukları bir kılıf olduğu önceki bölümlerde gösterilmişti.


İkinci nokta: Doğada “lider” sadece sürü yaşamında vardır, koloni gibi toplumsal sistemlerde demokrasi benzeri hizmet-alışverişlerine dayalı ortaklık sistemi vardır. Arılar ve karıncalarda bu ispatlanmıştır. “Arı kraliçesi” bir lider değil, koloni sistemini temsil eden bir “koku” yayıcıdır, bir bayrak gibi düşünülmelidir.


Doğa tüm varlıkların karşılıklı etkileşimleriyle oluşup gelişmektedir, tepeden icazet alma, tepeden yönetilme gibi bir şey yoktur. Toplumun sahipliğinin kendilerine ait olduğu bilgisini edinen insanlar asla topluma zarar verecek bir davranışta bulunmazlar.


Toplumun mülkiyeti halka aittir. Ama nasıl bir halk? Toplumun iş ve meslek mensupları arası bir ortaklık olduğunu bilen ve bu nedenle yeteneğine uygun bir iş veya meslek edinip, topluma ortaklık hakkına erişen halk.


Bu konuda şunu vurgulamak gerekir. Her insan bir diğerinden farklıdır. Bu farklılık toplum hayatında üstlenilecek görevlerin yerine getirilebilmesi için şart ve gereklidir. Bu nedenle insanların birbirleriyle kıyaslanması yapılamaz. Her insan bir özelliğiyle çevresindeki diğer insanlardan üstündür. İşte insanların bu özellikleri dikkate alınarak her birey eğitilmeli ve bir meslek sahibi yapılmalıdır.

Yani bir toplum yaratmanın ilk adımı eğitimden geçer: Her insan doğal yeteneklerine karşılık gelen bir iş ve meslek eğitimi almadan o toplumdaki iş ve meslek mensupları arasında bir organizasyon sistemi oluşturulamaz.


KAYNAKÇA

AL-KHALILI, J. 2003: Quantum. A guide for the perplexed. Weidenfeld & Nicolson, New York,  280 s.

Al-Khalili, J. & McFadden, J  (2014): Life on the Edge: the Coming of Age of Quantum Biology.  Bantam Press,  368pp

ARP, H.C. 1998.  Seeing Red: Redshifts, Cosmology, and Academic Science,  306 p., Apeiron, Montreal. (Paradigm – slaving principle)

ASPECT, A., 1999: Bell’s inequality test: more ideal than ever, Nature 398, 189

Aspect, A., Dalıbard, J. & Roger, G.,  1982: “Experimental test of Bell’s inequalities using time-varying analyzers. Physical Review Letters 49 #25, 1804

Atkinson, Q. D. “Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language Expansion from Africa”,  Science  332, 2011, s. 346-349.

Ayata P., Badimon A., Strasburger H.J., Duff M.K., Montgomery S.E., Loh Y-H.E., Ebert A., Pimenova A.A. , Ramirez B.R., Chan A.T., Sullivan J.M., Purushothaman I., Scarpa J.R., Goate A.M., Busslinger M., Shen L., Losic B. and Schaefer A. 2018: Epigenetic regulation of brain region-specific microglia clearance activity. https://doi.org/10.1038/s41593-018-0192-3

Aydın, Erdoğan- 2008: Nasıl Müslüman Olduk. Kırmızı Yayınları, İstanbul, 190 s.

Aydoğan, Metin. 2004: Antik Çağdan Küreselleşmeye / Yönetim Gelenekleri ve Türkler (2 Cilt Takım) UMAY YAYINLARI,

BALANOV, A., JANSON, N., POSTNOV, D., SOSNOVTSEVA, O.,  2008:  Synchronization. From Simple to Complex. Springer Berlin Heidelberg,449 p. ISBN: 978-3-540-72127-

BALL, Philip, 2008: Cellular memory hints at the origins of intelligence. Nature, v. 451, p 385.

BAUER, J. 2008: Das kooperative Gen. Abschied vom Darwinismus. Hoffmann und Campe, Hamburg. 223 s.

BASAR, E. 1999: Brain Function and Oscillations. Volume II: Integrative Brain Function. Neurophysiology and Cognitive Processes. 476 pp. 198 figs.

Bassel GW. 2016. To grow or not to grow? Trends in Plant. Science 21, 498–505

BIEBRACHER, C.K., NICOLIS, G. & SCHUSTER, P., 1995: Self-Organisation in Physico-Chemical and Life Sciences. European Comission, EUR 16546.

BIRBAUMER, N., 1993: Der Mensch denkt, das Gehirn lenkt. Deutsch.Forschungdienst Ber. a.d.Wiss. 9/93, s.6.

Bischof, M. 2001: Biophotonen – das Licht, das unsere Zellen steuert. Zweitausendeins, Frankfurt. 

BLOBEL, G., 1999: Protein Targeting. Nobel Lecture, s.244-287. (Adress-Tags, Signal Recognizing Particles (SRP), SRP-receptor)

BLOOM, F.L., LAZERSON, A., 1988: Brain, Mind and Behavior. Freeman, Newyork, 394 s.

BOHM, D. & HILEY, B., 1993: The Undivided Universe. (An ontological interpretation of quantum theory) Routledge, London.

Bouckaert, R., Lemey, P., Dunn, M., Greenhill, S.J., Alekseyenko, A.V., Drummond, A.J., Gray, R.D., Suchard, M.A. & Atkinson, Q. D. 2012: Mapping the Origins and Expansion of the Indo-European Language Family. Science  24 Aug 2012: Vol. 337, Issue 6097, pp. 957-960

BRAIDWOOD, R.J. 1995: Prehistoric Man – Tarih Öncesi İnsan. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 290 s.

BRENTJES, B., 1981: Völker am Euphrat und Tigris. Koehler & Amelang, Leipzig, 263 s.

BUTTERFIELD, N.J., KNOLL, A.H. & SWEET K., 1990: A bangiophyte red alga from the proterozoic of Arctic Canada. Science 250, 104-107.

CAVALLI-SFORZA, L.L, PIAZZA, A, MENOZZI,P., & MOUNTAIN, J. 1988: Reconstruction of Human Evolution: Bringing together genetic, archaeological and linguistic data. Proceedings of the National Academy of Science, vol 85, no 16, s.6002-6006

CERAM, C.W., 1972: Götter, Graeber und Gelehrte. Rowohlt, 447 s.

Chaisson, Eric J. 2001. Cosmic Evolution: The Rise of Complexity in Nature, Harvard U. Press.

CHAISSON E. J., 2010: Energy Rate Density as a Complexity Metric and Evolutionary Driver. Complexity, 2010 Wiley Periodicals, Inc ., Vol. 16, No. 3, p. 27–40.

Chiao J.Y. and Blizinsky, K. D. 2010: Culture–gene coevolution of individualism–collectivism and the serotonin transporter gene. Proc. R. Soc. B February 22, 2010 277:529-537;

Chiao J. Y. and  Immordino-Yang, M. H. 2013: Modularity and the Cultural Mind: Contributions of Cultural Neuroscience to Cognitive Theory. Perspectives on Psychological Science January 1, 2013 8 1 56-61

Collins, S.M., Surette, M. & Bercik, P.,  2012: The interplay between the intestinal microbiota and the brain  Nature Reviews Microbiology 10, 735-742

Cox, B. & Cohen A. 2019: The Planets. HarperCollins Publishers288 p. ISBN: 9780007488841

CURTIS, S. 1977: Genie: A Psycholinguistic Study of a Modern-Day “Wild-Child” New York, Academic Press.

ÇIĞ, M.İ., 1995: Sumerlilerden Yahudilik, Hırıstiyanlık ve Müslümanlığa Ulaşan Etkiler ve Din Kitaplarına Giren Konular. Türk Tarih Kurumu, Belleten, 223, s. 685-725.

Çınar, Erdoğan – 2012: Aleviliğin Kökleri. Kalkedon Yayınları 54, 265 s. İstanbul.

DAMASIO, A.R. & DAMASIO, H., 1992: Brain and Language. Scientific American, vol.267/3, s.62-71.

DARWIN, C. 1859: The Origin of Species. Bantam Books, 416 p.

Danan, A., Farfurnik, D., Bar-Ad, S. and Vaidman L. 2013: Asking photons where have they been. arXiv:1304.7469v2 [quant-ph] 4 Nov 2013

Davenas, E.Beauvais, F.Amara, J.Oberbaum, M.Robinzon, B.Miadonnai, A.Tedeschi, A.;   Pomeranz, B.Fortner, P.Belon, P.Sainte-Laudy, J.Poitevin, B.Benveniste, J. (June 1988). “Human basophil degranulation triggered by very dilute antiserum against IgE”. Nature. 333 (6176): 816–8.

Davies, P.C.W. (2008): A Quantum Origine of Life? In Abott, D., Davies, P.C.W. & Pati, A.K. (Eds)(2008) Quantum Aspects of Life. Imperial College Press, 581 p.

Diker, Selahi. 2000: Anadolu’da On bin Yıl, Türk Dili’nin Beş Bin Yılı. Oral Matbbası, İzmir.562 s.

DOBZHANSKY, T, AYALA, F.J., STEBBINS, G.L.,VALENTINE, J.V., 1977: Evolution. W.N. Freeman, San Fransisco.

Dove, J., Kerns B. et al. 2021: The asymmetry of antimatter in the proton. Nature | Vol 590 | 25 February 2021 | 561-573

DURSUN, T., 1990: Tabu Can Çekişiyor. Din Bu. Kaynak Yayınları, c.1-2.

DYALL, S. D., BROWN, M.T. & JOHNSON, P. J., 2004: Ancient Invasions: From Endosymbionts to Organelles. Science Vol. 304, pp. 253-257.

Ebeling, W. &  Feistel, R. 2011: Physics of Self-Organization and Evolution. Wiley-Vch, 576 pages

EFLATUN, Timaios (Çevirenler: Erol Güney ve Lütfü Ay), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 1133, Ankara,1989.

EFLATUN, Kritias (Çevirenler: Erol Güney ve Lütfü Ay), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 905, Ankara,1989.

Eggermont, J. J. (1998). Is there a neural code? Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 22, 355–370

EICHER, D.L., 1976: Geologic Time. Prentice Hall, 150 s..

EINSTEIN, A., PODOLSKY, B. and ROSEN, N. 1935: Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?  Phys. Rev. 47 777 (1935).

EMOTO, M., 2002a: Die Botschaft des Wassers. Koha-Verlag, 114 p.

EMOTO, M., 2002b: Wasserkristalle.  Koha-Verlag, 134 p.

ERCAN, T., 1990: Ege’yi sarsan kıyamet. Cumhuriyet Bilim Teknik, S. 180, s.6-8.

ERICKSON, M.H., ROSSI, E.R. ve ROSSI, S.L., 1974: Hypnotic Realities, The Induction of Clinical Hypnosis and Forms of Indirect Suggestion. Irvington Publ.丠睥夠牯  New York.

Faust, T.E., Gunner, G. & Schafer, D.P. 2021: Mechanisms governing activity-dependent synaptic pruning in the developing mammalian CNS.

Feibleman, J.K., 1954: Theory of integrative levels. Brit. J. Phil. Sci., 5: 59-66

FEYNMAN, R.P., 1985: QED – The Strange Theory of Light and Matter. Princeton Univ. Press. 175 s.

FIORILLO C. D., TOBLER, P. N.& SCHULTZ W., 2003: Discrete Coding of Reward Probability and Uncertainty by Dopamine Neurons. Science Volume 299, Number 5614, pp. 1898-1902

Fleischmann, M. & Pons, S., 1989, “Electrochemically induced nuclear fusion of deuterium”, Journal of Electroanalytical Chemistry 261 (2A): 301–308, doi:10.1016/0022-0728(89)80006-3

FRANKS, N. R. and RICHARDSON, T., 2006: Teaching in tandem-running ants. Nature 439, 153.

FRAZER, J.G. 1890: The Golden Bough. The Roots of Religion and Folklore. London. (Altın Dal, Dinin ve Folklorun Kökleri, Payel Yayınları, İstanbul 1992)

Fründ, H.C., Graefe, U., Tischer, S. (2011), “Earthworms as Bioindicators of Soil Quality”, in: Karaca, Ayten (ed.), Biology of Earthworms, Springer Berlin Heidelberg, 24, pp. 261–278,

Fukuhara, M., Yoshino, A. and Fujima, N. 2021: Earth factories: Creation of the elements from nuclear transmutation in Earth’s lower mantle. AIP Advances 11, 105113 (2021); https://doi.org/10.1063/5.0061584

GEDİK, İ., 1992: Atlantis: Efsanevi batık kent nerede? Türklerle ilişkisi var mı? Cumhuriyet Bilim Teknik, sayı 285, s.8-10, İstanbul.

GEDİK, İ. 1998: Dünyanın Oluşumundan İnsanlığın Gelişimine: Değişimler ve Dönüşümler. Jeoloji Mühendisliği, Sayı 52, s. 75-139. Ankara.  http://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/5937e34256cf4e5_ek.pdf?dergi=JEOLOJ%DD%20M%DCHEND%DDSL%DD%D0%DD%20DERG%DDS%DD

Gray R.D.& Atkinson Q.D. 2003: Language-tree divergence times support the Anatolian theory of Indo-European origin. Nature volume 426, pages 435–439.

GREENE, B. 1999: The Elegant Universe. Norton & Company, New York, 448 s.

Gresky, J., Haelm, J. & Clare, L. 2017: Modified human crania from Göbekli Tepe provide evidence for a new form of Neolithic skull cult. Science Advances,  2017;3:e1700564

Günther et. al. 2015: Ancient genomes link early farmers from Atapuerca in Spain to modern-day Basques. PNAS September 22, 2015 112 (38) 11917-11922;

HAECKEL, E., 1866: Die Entwicklungsgeschichte der Organismen in ihrer Bedeutung für die Anthropologie und Kosmologie. Berlin.

HAECKEL, E., 1919: Die Weltraetsel. Kröner Verlag Stuttgart, 511 s.

HAKEN, H., 1983: Synergetics.  Springer.

HAKEN, H., 1984: Synergetik – Selbstorganisationsvorgaenge in Physik, Chemie und Biologie.  Mitteilungen, H. 43, S. 12-23, Alexander v. Humb. Stftg. Bonn.

HAKEN, H. 1999:  Synergetics in Sociology and Biology. In KOSLOWSKI, P. (Ed.), Sociobiology and Bioeconomics, The Theory of Evolution in Biological and Economic Theory,  Springer,  p. 199-218

HAKEN, H. 2000: Information and Self-Organization. A Macroscopic Approach to Complex Systems. Springer Verlag, 222 pp. 62 figs.

HAKEN, H. 2002: Brain Dynamics. Synchronisation and Activity Patterns in Pulse-Coupled Normal Nets with Delays and Noise. 280 p. 82 figs.

HAYS, J.D., IMBRIE, J. ve SCHACKLETON, N.J., 1976: Variations in the earth’s orbit: pacemaker of the ice ages. Science, 194, s. 1121-1132.

Hemelrijk, Charlotte (Ed.) 2005: Self-Organisation and Evolution of Social Systems. Cambridge Univ.Press, 194 p.

Hennerbichler, F. 2012: The Origin of Kurds. Advances in Anthropology 2012. Vol.2, No.2, 64-79

Ho, Mae-Wan 1994: What is (Schrödinger’s) Negentropy? http://www.i-sis.org.uk/negentr.shtml

Ho, M.W. & Popp, F.A.: The evolution of biological form and organization without natural selection. Proceedings of the AAAS symposium on nonrandom evolution: “Matter, life, mind”. Washington, DC, 14.-19. February 1991.

IMBRIE J., HAYS J.D., MARTINSON D.G., McINTYRE A., MIX A.C., MORLEY J.J., PISIAS N.G., PRELL W.L. ve SCHACKLETON N.J., 1984: The orbital theory of Pleistocene climate: Support from a revised chronology of the marine delta 18O record. In BERGER A.L. ve diğ., eds..  Milankovitch and climate: understanding the response to astronomical forcing, Part I, 169-305, Boston, Reidel.

JACQUES V., WU E., GROSSHANS F., TREUSSART F., GRANGIER P., ASPECT A., ROCH J-F.  2007: Experimental Realization of Wheeler’s Delayed-Choice Gedanken Experiment. Science  Vol. 315. no. 5814, pp. 966 – 968.

JOHNSTON, H.,2007: Berry’s phase seen in solid-state qubit. http://physicsworld.com/cws/article/news/31942

KAISER, D. & LOSICK, R. 1993: How and Why Bacteria talk  to Each Other. Cell, vol 73/5, 873-885.

KANDEL, E., 2000: The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2000, http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2000/press.html

KANDEL, E. 2001: The Molecular Biology of Memory Storage: a Dialogue between Genes and Synapse. Science, 294/5544, 1030-1038.

KERR, R.A., 1998: Pushing Back the Origin of Animals. Science 279, 803-804

Kervran, Corentin Louis: Transmutations biologiques. Métabolismes aberrants de l’azote, du potassium, du magnesium. Paris: Librairie Maloine 1962

Kervran C. L. 1973: Preuves en Geologie et Physique de Transmutations à Faible Energie. 186 pp. Maloine S.A., Paris

Kervran, Louis 1982:  Transmutations Biologique et Physique Moderne, Maloine S.A., Paris,. ISBN 2-224-00831-7

Kervran C. L. 1980: Biological transmutations, English version Mıchel Abehsera, Happiness Press, Magalia California, second print 1998  Ml 00008031 43

Kim, J.B.,  Weichman, M.L.,  Sjolander, T.F., Neumark, D.M., Kłos, J., Alexander, M.H. &  Manolopoulos D.E. 2015: Spectroscopic observation of resonances in the F + H2 reaction Science 31 July 2015: Vol. 349 no. 6247 pp. 510-513

KLEIN, R.G., 1989: The Human Career. Human biological and cultural origin. University of Chicago Press. 524 s.

Klemz, R, Reischl, S.,  Wallach, T., Witte, N., Jürchott, K., Klemz, S.,  Lang, V., Lorenzen, S., Knauer, M.,  Heidenreich, S., Xu, M., Ripperger, J.A., Schupp, M., Stanewsky, R.&  Kramer A. Reciprocal regulation of carbon monoxide metabolism and the circadian clock. Nature Structural & Molecular Biology 24,  15–22  (2017)

KNOLL, A.H., 1992: The early evolution of Eukaryotes. A geological perspective. Science 256, 622-627.

KNOLL, A.H. and CAROLL, S.B. 1999:. Early Animal Evolution: Emerging Views from Comparative Biology and Geology. Science 284, 2129-2137

Komaki, Hisatoki 1993:  “Observations on the Cold Fusion or the Biological Transmutation of Elements.”  Frontiers of Cold Fusion. Universal Academic Press, pp.555-558.

KOSLOWSKI, P. (Ed.) 1999: Sociobiology and Bioeconomics. The Theory of Evolution in Biology and Economic Theory. Springer, 341 s.

KOSSAK, H.-C., 1993: Hypnose, ein Lehrbuch. Psychologie Verlags Union, 833 s.

KRAMER, S.N. 1956: History begins at Sumer. Newyork 1956. (Tarih Sümer’de başlar, Kabalcı Yayınevi, İstanbul)

KRAMER, S.N., 1963: The Sumerians, their history, culture, and character. Univ. Chicago Press, 355 s.

KRAMER, S.N., 1961: Sumerian Mythology. Harper & Brothers, New York, 135 s.

Kröplin B.H. & Henschel, R.C. 2017: Water and its Memory, New astonishing insights in water research. GutesBuch Verlag,  135 s.,150 drop images,

Kumar  I.R. 2017:   Non-radıoactıve and low energy bıologıcal nuclear cold fusıon ın seeds Germınatıon.  International Journal of Engineering, Science and Mathematics  Vol. 6 Issue 3, ISSN: 2320-0294 Impact Factor: 6.765

Kurup A. Ravikumar  and    Kurup Parameswara  Achutha, 2012:  “Actinidic  Archaea  Mediates  Biological Transmutation in Human Systems-Experimental Evidence,” Advances in Natural Science, vol.5, pp. 47, 2012.

KURUP A. RAVIKUMAR AND KURUP PARAMESWARA ACHUTHA (EDITORS)-2017: The Thırd Element – Actınıdıc Archaea, Dıgoxın And The Bıologıcal Unıverse. Nova Biomedical Books, New York, 226 s.

LEEK, P. J.,  FINK, J. M., BLAIS, A., BIANCHETTI, R. GÖPPL, M., GAMBETTA, J. M., SCHUSTER, D. I., FRUNZIO, L., SCHOELKOPF, R. J. & WALLRAFF, A. 2007: Observation of Berry’s Phase in a Solid-State Qubit.  Science DOI: 10.1126/science.1149858.

LEGGETT, A.J. 1999: Quantum theory: Weird and Wonderful. Physics World, vol 12/12, s. 73-77.

LIPTON, B., 2005 (2008): The Biology of Belief. Unleshing the power of consciousness, matter and miracles. HAYHOUSE, INC., 141 s.

Liu L. R., Hood J. D., Yu Y., Zhang J. T., Hutzler N. R., Rosenband T.& Ni K.-K.: 2018-  Building one molecule from a reservoir of two atoms. Science  12 Apr 2018: eaar7797, DOI: 10.1126/science.aar7797.

LOSICK, R. & KAISER, D., 1997: Why and How Bacteria Communicate. Scientific American, vol. 276/2, 52-57.

LOVELOCK, J., 1979 Gaia: a new look at life on earth. Oxford University Pres.

LOVELOCK, James,  in collaboration with Lynn MARGULIS. 1996:  The Gaia Hypothesis. http://www.mcrit.com/COMSOC/visions/Documentos/gaia_hypothesis_lovelock_margulis.htm

MALTHUS, T., 1798: An Essay on the Principle of Population.

MARANON, G., 1924: Contribution a l’étude de l’action émotive de l’adrenaline. Revue Française d’Endocrinologie, 2, s.301-325.

MARGULİS, Lynn 1998. Symbiotic Planet : A New Look at Evolution. Science Masters Series.

McTaggart, L. (2008): The Field: The Quest for the Secret Force of the Universe. Harper, London, 265 s.

MIKHAILOV, A.S. & CALENBUHR, V. 2002: From Cells to Societies. Models of Complex Coherent Actions. 300 p., 109 figs. (Springer Series in Synergetics)

Milner, B., Squire L. R., & Kandel, E. R. (1998). Cognitive neuroscience and the study of memory. Neuron, 20, 445–468.

Mindell, D. P., Rest J S and  Villarreal.   L.  P. 2003:  Evolutionary virology: Viruses  and  the  Tree  of Life.   In Tree of Life. Oxford University Press.

MIROLLO, R.E. ve STROGATZ, S.H., 1990: Synchronization of Pulse-Coupled Biological Oscillators. SIAM Journal on Applied Mathematics, vol. 50/6, 1645-1662.

MOLLESON, T. 1994: The Eloquent Bones of Abu Hureyra. Scientific American, vol. 271/2, s. 60-65.

Montagnier, L., Aissa J., Del Giudice, E., Lavallee, C., Tedeschi, A, and Vitiello, G. 2011: DNA waves and water. Journal of Physics: Conference Series 306 (2011) 012007

Montagnier L, Del Giudice E, Aïssa J, Lavallee C, Motschwiller S, Capolupo A, Polcari A, Romano P, Tedeschi A, Vitiello G. 2014: Transduction of DNA information through water and electromagnetic waves.  Electromagnetic Biology and Medicine. 34: 106-112.

Narasimhan V. M. et al (117 kişi). 2019, The formation of human populations in South and Central Asia. Science 06 Sep 2019: Vol. 365, Issue 6457, eaat7487 DOI: 10.1126/science.aat7487

NICOLIS, G. and PRIGOGINE, I. 1977:  Self-Organization in Non-Equilibrium Systems, 1977, Wiley, ISBN 0-471-02401-5

NÜSSLEIN-VOLHARD, C. 1996: Gradients that Organize Embryo Development. Scientific American, vol 275/2, 38-43.

NÜSSLEIN-VOLHARD, C., 2004: Das Werden des Lebens: Wie Gene die Entwicklung steuern, 56 Illustrations, 200 p. CH. Beck

Pappas Panos T. 1998: Electrically induced nuclear fusion in the living cell, Journal of New Energy, (1998),vol.3, #1.

Patel, A. D.,  (2001a). Quantum algorithms and the genetic code, Pramana 56, pp. 367–381, arXiv.org:quant-ph/0002037.

Patel, A. D.,  (2001b). Testing quantum dynamics in genetic information processing, J. Genet. 80, pp. 39–43, arXiv.org:quant-ph/0102034.

Patel, A. D., (2002). Carbon The first frontier of information processing, J. Biosc.27, pp. 207–218, arXiv.org:quant-ph/0103017.

Patel, A. D.,  (2003). Mathematical Physics and Life, Computing and Information Sciences: Recent Trends, ed. J. C. Misra (Narosa, New Delhi), pp. 271–294, arXiv.org:quant-ph/0202022.

Patel, A. D. (2005). The triplet genetic code had a doublet predecessor, J. Theor.Biol. 233, pp. 527–532, arXiv.org:q-bio.GN/0403036.

Patel, A.D., (2008): Towards Understanding the Origin of Genetic Languages. In Abott, D., Davies, P.C.W. & Pati, A.K. (Eds)(2008) Quantum Aspects of Life. Imperial College Press, 581 p.

Patel, P. H., Suzuki, M., Adman, E., Shinkai, A., Loeb, L. A., 2001. Prokaryotic DNA Polymerase I: Evolution, Structure, and ”Base Flipping” Mechanism for Nucleotide Seection. J. Mol. Biol. 308, 823–837.

Pauli, W. (1946): Exclusion principle and quantum mechanics. Nobel Lecture, December  13, 1946

Planck, M. (1901). Über das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum. Annalen der Physik, vol. 4, p. 553 ff.

PRIGOGINE, I. & STENGERS, I. 1984: Order out of Chaos. Bantam, New York-London.     

PRİGOGİNE, I.,1997: End of Certainty, The Free Press, ISBN 0-684-83705-6

Revesz, P.Z. 2016: A computer-aided translation of the Phaistos Disk. İnternational Journal of Computers. Vol 10, p.94-100.

RHODE R. A.  & MULLER R. A.  2005: Cycles in fossil diversity. Nature 434, 208-210.

RIZZOLATTI, G. & CRAIGHERO, L., 2004: The Mirror-Neuron System, Annual Review of Neuroscience Vol. 27: 169-192.

ROBERTS, N., 1984: Pleistocene environments in time and space. In R. Foley, ed. Hominid evolution and community ecology. s. 25-53, London, Academic Press.

ROSSI, E.L., RYAN, M.O. & SHARP, F.A.,1983: Healing in Hypnosis. The Seminars, Workshops and Lectures of Milton H. Erickson, Vol.1. Irvington, New York.

RUDIMANN, W. F., KUTZBACH, J. E., 1991: Plateau Uplift and Climatic Change. Scientific American,  264\ 3. s42-50.

RUNEGAR, B., 1994: Proterozoic eukaryotes: Evidence from biology and geology. In Bengtson, S. (Ed), Early Life on Earth. Nobel Symposium No 84, pp 287-297. 

Sahakyan, H. et al (79 yazar) 2017: Origin and spread of human mitochondrial DNA haplogroup U7. SCIENTIFIC REPORTS | 7:46044 | DOI: 10.1038/srep46044

Sand, Şlomo 2011: Yahudi halkı nasıl icat edildi.  Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic.AŞ

SCHMÖKEL, H. 1962: Das Land Sumer. Urban-Bücher, Stuttgart, 195 s..

SCHOPF, J.W., 1978: The Evolution of the Earliest Cells. In: Laporte, L. F., The Fossil Record and Evolution, s. 46-62. Freeman and Company.

SCHOPF, J.W., 1993: Microfossils of the Early Archean Apex Chert: New Evidence of the Antiquity of Life. Science, vol. 260, p. 640-646.

SCHRÖDINGER, E. 1944: What is life? The physical aspects of the living cell. Univ. Press, Cambridge.

SCIENTIFIC AMERICAN-Readings, 1982: The Fossil Record and Evolution. Freeman & Company, 225 p., San Francisco.

Shonkoff & Phillips (Eds) 2000, The Science of Early Childhood Development. NATIONAL ACADEMY PRESS Washington, D.C., 610 s

Seeley, T. D. 2010.  Honeybee Democracy.  Princeton University press. 353 s.

Sharov, A. A. 2006. Genome increase as a clock for the origin and evolution of life. BiologyDirect, 1: 17.

Sharov A.A. &  Gordon R. 2013: Life Before Eart. http://arxiv.org/abs/1304.3381

Shibata, K., Watanabe, T.,  Sasaki, Y.  &  Kawato, M. 2011: Perceptual Learning Incepted by Decoded fMRI Neurofeedback Without Stimulus Presentation.  Science : Vol. 334 no. 6061 pp. 1413-1415

Shinde, V., Narasimhan V.M.,   Rohland N.,  Mallick, S.,  Mah, M.,  Lipson, M.,  Nakatsuka, N., Adamski, N.,  Broomandkhoshbacht, N.,  Ferry, M.,  Lawson, A.M.,  Michel, M.,  Oppenheimer, J.,  Stewardson, K.,  Jadhav, N.,  Kim, Y.J.,  Chatterjee, M.,  Munshi, A.,  Panyam, A.,  Waghmare, P.,  Yadav Y.,  Patel H.,  Kaushik, A.,  Thangaraj, K.,  Meyer, M.,  Patterson, N.,  Rai N.&  Reich. D. 2019, An Ancient Harappan Genome Lacks Ancestry from Steppe Pastoralists or Iranian Farmers. Cell 179, 729–735

SPRINGER, S. P., DEUTSCH, G. 1989: Left Brain, Right Brain.  W. H. FREEMAN, Newyork.

STROGATZ, S.H. ve STEWART, I., 1993: Coupled Oscillators and Biological Synchronization. Scientific American, vol 269/6, 68-75.

SUNDAY TIMES, Special Projects, unit 12, The Face of Earth, 1972.

Takahashi, T. & Koblmüller, S. 2011: The Adaptive Radiation of Cichlid Fish in Lake Tanganyika: A Morphological Perspective, International Journal of Evolutionary Biology, Volume 2011, Article ID 620754, 14 pages, doi:10.4061/2011/620754

TALOBRE, J.A. 1967: La Mécanique des Roches. Dunod, Paris, 439 s.

Tittel, W., Brendel, J., Zbinden, H. and Gisin, N. – 1998:  Violation of Bell Inequalities by Photons More Than 10 km Apart. Phys. Rev. Lett. 81, 3563 – Published 26 October 1998

TOPOFF, H. 1999: Slave-Making Queens. Scientific American 281/5, s. 60-66

Torrey, E. F. 2017: Beynin Evrimi ve Tanrıların Ortaya Çıkışı – İlk İnsanlar ve Dinlerin Kökeni. Paloma Yayınevi, 325 s. İstanbul

Tuna O.N.- 1990: Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi  ilgisi ile Türk  Dili’nin Yaşı  Meselesi.  Atatürk  kültür,  dil  ve  tarih  yüksek  kurumu, Türk dil kurumu  yayınları  561.  ISBN 975-16-0249-1

Tzafestas, Spyros, 2018: Energy, Information, Feedback, Adaptation, and Self-organization: The Fundamental Elements of Life and Society (Intelligent Systems, Control and Automation: Science and Engineering)  Springer, 668 p

VEIZER, J. 1994: The Archean-Proterozoic transition and its environmental implications. In: Bengtson, S. (Ed.), Early Life on Earth. Nobel Symposium No. 84, Columbia U.P., New York, 208-219.

Villarreal, L. P. (2011). Viral ancestors of antiviral systems. Viruses 3, 1933–1958. doi: 10.3390/v3101933

Villarreal, L. P. and V. R. DeFilippis (2000). “A hypothesis for DNA viruses as the origin of eukaryotic replication proteins.” J Virol 74(15): 7079-84.

Villarreal, L. P., and Witzany, G. (2010). Viruses are essential agents within the roots and stem of the tree of life. J. Theor. Biol. 262, 698–710. doi: 10.1016/j.jtbi. 2009.10.014

De Villiers, G., 2010, ‘The origin of prophetism in the Ancient Near East’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 66(1), Art. #795, 6 pages. DOI: 10.4102/hts. v66i1.795.

VINCENT JACQUES,  WU,  E.,  GROSSHANS, F.,  TREUSSART, F., GRANGİER, P., ASPECT, A. & ROCH, J-F., 2007: Experimental Realization of Wheeler’s Delayed-Choice Gedanken Experiment. Scıence, Vol 315, p.966-968.

Vysotski V.I. and Kornilova A.A. 2010, Nuclear Transmuta­tion of Stable and Radioactive Isotopes in Biological Systems. Penta­gon Press, New Delhi, 2010.

Watson, J. D., & Crick, F. H. C. A structure for deoxyribose nucleic acid. Nature 171, 737–738 (1953)

WEIGUO, S., 1994: Early multicellular fossils. In Bengtson, S. (Ed), Early Life on Earth. Nobel Symposium No 84, pp 358-369. 

Weijer, C. J. 2005: From unicellular to multicellular organisation in the social amoeba Dictyostelium discoideum. In: Hemelrijk, C.K. (Ed.), Self-Organisation and Evolution of Social Systems. Cambridge Univ. Pres, 193 p.

WHITFIELD, J., 2001: Behavioural ecology: Eat me!   Nature 406, 840. (Littiorina-Gull-Microphallus-ilişkisi)

Wilczek, Frank: 2008. The Lightness of Being: Mass, Ether, and the Unification of Forces. Basic BooksISBN 978-0-465-00321-1.

WINNACKER, E.-L. 1994: The Gene: Evolution of a concept. Alex. v. Humboldt Magazin Nr. 64, p. 7-14.

WINFREE, A.T., 1987: The Timing of Biological Clocks. Scientific American Library.

WINSON, F. 1990: The Meaning of Dreams. Scientific American, vol. 263. no 5. s. 42-48.

WOLFF, Milo, 2008: Schrödinger’s Universe. Einstein, Waves & the Origin of the Natural Laws.Technotran Pres, 167 s. ISBN 978-1-4327-1979-1

Yao, Fengchao, 2008: “Water Mass Formation and Circulation in the Persian Gulf and Water Exchange with the Indian Ocean”. Open Access Dissertations. Paper 183.

YANG, T.& SHADLEN, M.N. Probabilistic reasoning by neurons. Nature 447, 1075-1080

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: