Türk mü, Osmanlı mı?

kubanDoğan Kuban

1950’den sonra doğmuş, kendi tarihini hiç öğrenmemiş, kimliğini şaşırmış adamların artması toplumsal cehaletin artışının göstergesidir. Bu ülkenin geleceği için farkında olmadıkları korku verici bir tehdit içeriyor.

Türkiye’nin geleceği eğer hayır-evet terazisi ile belirlenecekse, bu ülkeyi pazarlık konusu mal olarak düşünen ilkel, ve ancak cahil bir toplumda olabilecek bir acıklı gelişmedir.

Bu durum, Cumhuriyetin değil, ülkenin uçurum kenarında olduğunun işaretidir.

y Okumaya devam et

Bilimsel araştırma yokluğu -/- Bu davranışın Türk’ün yaratıcı olup olmaması ile ilgisi yoktur.

kubanDoğan Kuban

İnsanların araştırma yeteneği konusunda farklarının temel nedeninin yetiştikleri ortam ve öğretim olduğunu biliyoruz. Bu sığlık coğrafi ve tarihi koşullarla bir dereceye kadar açıklanabilir.

Gözlem yeteneği, insanın sosyal yaşantısı ile ilgilidir. Göçerlerin uzun süreli, periyodik gözlem yapması, yerleşmiş olan toplumlara göre çok sınırlıdır. Kaldı ki buna ilişkin bir bulgu da yoktur.

Göçer av ve sürü peşinde otlaktan otlağa dolaşırken yapacağı gözlem, diğer yaratıklar gibi, kendinin ve sürüsünün karınlarını doyurmasıyla ilgilidir.

y Okumaya devam et

Düşünce özgürlüğü ve hukuk

kubanDoğan Kuban

Düşünce özgürlüğü konusunda hukukçuların yaptıkları bir seminere konuşmacı olarak çağrılmıştım. Sosyal bilimler ve Hukuk konusunda bir uzmanlığım yok.

Sanat ve Kültür tarihçisiyim. İslam Kültürü üzerinde çok uzun zamandan buyana çalışan biri ve İslam dünyasını da 1970’lerden bu yana yakından tanımak olanağını bulan bir gözlemci olarak, İslamın şu anda geleceği en karanlık toplumlarından biri olduğuna inanıyorum.

y Okumaya devam et

Türkiyede elektrik neden demokrasi ile birlikte çalışmaz

kubanDoğan KUBAN

İslam dünyasının sömürge olma dışında tek bir alternatifi var: Abbasi Rönesansının dünya görüşüne geri dönmek! Yeni bir Hümanizma!elektrik ve demokrasi resim ile ilgili görsel sonucu

Sorun İslam değil. İslam felsefe ve bilimi dışlamadığını Osmanlıdan önce kanıtlamıştı.

Dünyanın fakir ve cahil toplumları arasında en ünlüsü ve kalabalık olanları Türk göçerlerdir. Hunlarla Fransa’ya kadar uzandılar. Avrasya tarihinin en büyük fatih göçerleri olarak İslam dünyasına egemen oldular.

y Okumaya devam et

İstanbul’un çekirdeği Suriçi… Onu kurtarabilir ve donatabilirsek dünyanın en ünlü müze kenti olur.

kubanDoğan Kuban

İstanbul’un sokakları, camileri, mezarlıkları, hamamları, çarşılarında, ahşap evlerinde, çocukluğumdan başlayarak 40 yıl yaşadım. Benim genç yaşamımı içinde geçirdiğim, sevgi ile bağlı olduğum bir yuva idi.suriçi resim ile ilgili görsel sonucu

Bugün çirkin, ürkütücü, kaba saba insanlarla dolu, sokaklarına çıkılması bir eziyet olan, benim yarı yaşamımın neredeyse bütün özelliklerin yitirmiş, geçmişini unutmuş, kalabalık, pis kokulu, araba denilen çekirge sürülerinin ile işgal edilmiş insan rezervuarının Eski İstanbul’la ilişkisi yok.

Gerçi Yahya Kemal’in Üsküdar için dediği gibi, o fakir kentin parlak zamanları kısa sürerdi, belki de güneşe bağlıydı.

yatay..

Okumaya devam et

Hayvan ve insan -/- Bitkiler ve hayvanlar kendi cinslerine insan gibi kötülük yapmaz. -Yaratıkların en katili insandır.

kubanDoğan Kuban

Uygarlık, insanın hayvandan ayrılma sürecinin son aşamasıdır. Hayvan ve insan resim ile ilgili görsel sonucuBu süreç içinde beynin insanı hayvandan ayıran ve dürtülerin kontrolüne yarayan insana özgü akıl denilen mekanizma, insan neslinin doğa içine yaşamasını sağlayan teknikleri yaratmıştır.

Hayvanların içgüdü ile ve evrimsel değişmeler sırasında vardıkları sonuçlara, insanlar araç geliştirme yeteneğini kullanarak, daha kısa zamanda ulaşmışlardır.

gözlemAkıl, kendisinden istenen işi gerçekleştirir. Kötü, iyi, doğru, yanlış düşünce ve iradenin saptadığı amaçlardır.

yatay.. Okumaya devam et

Entelektüel boşluktan köleliğe düşmeyelim!

kubanDoğan KUBAN

Biz şimdi geri kalmadık, 500 yıldır geriden geliyoruz. Bugünü anlamak için kendi tarihimizi safsatadan kurtarmak gerek. 1453’te Konstantinopolis’i fethedip imparatorluk kurduğumuz zaman geri kalmaya başladık.Entelektüel boşluk resim ile ilgili görsel sonucu

Osmanlı sultanlarının en zeki ve dünyaya açık olanı II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) idi. Hristiyan ve Ermeni kiliselerinin devamına izin veren bu sultanın akıl hocalarından biri Bizanslı Amirutzes idi.

tarihVezirlerini Bizanslılar’dan seçen, Roma’yı ‘Kızıl Elma’ olarak hedefleyen, İtalya’ya işgal için asker çıkartan, Constantinopolis’e ‘Konstantiniyye’ diyerek Araplar’ın verdiği adı değiştirmeyen oydu.

yatay..cizgi Okumaya devam et

Aşk -/- İnsan, sevgiyi aşktan öğrendi denebilir.

kubanDoğan Kuban 

Bir yayıncı ve iletişimci kadın uzman, neden roman yazmadığımı sordu. Bunca kitap yazan, ömrü yazı yazmakla geçen benim gibi bir yazar neden roman yazmıyordu? Yazmayı düşünmemiştim. Dünyaya bir roman gibi bakamıyordum.yazmak resim ile ilgili görsel sonucu

kalpGerçi tarihçi olarak bunu söylemek Türkiye’de zor. Tarihi romana indirgeyen tarihçi çok. Hatta üzerine bir endüstri kurulmuş. Gerçi Divriği’nin dev yontucusu Hürremşah hakkında bir biyografi yazmayı planlamış ve çalışmaya başlamıştım.

Fakat yaptığı kapı ve mihrap yontuları dışında bilgi ve kaynak bulamadım. İletişimci dostum, bunu anımsayarak, bir roman yazabileceğimi savundu.yatay.. Okumaya devam et

İletişim devrimi ve depremi

kubanDoğan KUBAN

Einstein’ın görelilik kuramını öğrendiğimiz ve atom ve enerji alanında fizikçilerin büyük buluşlarını duyduğumuz zaman insan düşüncesinin ve modern fiziğin başarıları karşısında büyük mutluluk duymuş, onların yaratıcılığını göklere çıkarmıştık.Ä°letişim devrimi ve depremi resim ile ilgili görsel sonucu

Fizikçilerin ne söylediğini hiç anlamayan cahil milyarlar bu bilgilerin dışında yaşıyorlardı. Fakat İkinci Dünya Savaşı yangını yayıldığı zaman Amerika’da buluşan büyük fizikçiler atom bombası üzerinde çalışmaya başladılar.

Yaptıkları bombalar Nagazaki ve Hiroşima’ya atıldı. 200 bin insan öldürüldü.yatay (1)yatay..

Okumaya devam et

Anadolu’yu sanayileştirmek -/- Henüz bir sanayi ülkesi değil, bir sanayi pazarıyız.

kubanDoğan Kuban

Anadolu’nun bazı bölgelerinde hatırı sayılı bir sanayi atılımı var. Büyük fabrikalar açıldı. Fakat Türkiye’nin yerleşme yapısı, büyük kentlere, özellikle İstanbul’a akarak, kökten değiştikten sonra bunlarla Anadolu sanayileşmiş olmuyor.Anadolu’yu sanayileştirmek resim ile ilgili görsel sonucu

Bizim sanayi sektörümüz dünyanın teknolojik gelişmesinin birincil üretim alanlarında atılım yapamadı. Montaj, tekstil, ev araçları, inşaat, sıradan ilaç ve ambalaj malzemesi üretiyor.

Karabük’te sınırlı bir inşaat demiri sanayisi var. Bir de madencilik. Küçük bir gemi üretimi de var. Makinesi dışarıdan gelen. Kırıkkale’de ordu gereksinmeleri için sınırlarını bilmediğim bir üretim yapılıyor.yatay..cizgi Okumaya devam et

Tanrı’ya şikâyet edilen, insanoğlunun adaletsizliğidir

kubanDoğan Kuban

Cumhuriyetin başında doğan kuşağın üyelerinden biri olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün tarihini yaşadım ve bundan hiç şikâyet etmiyorum. Alman, Rus, İngiliz, Amerikalı, Fransız, İtalyan olmamaktan memnunum. Atatürk ölmeden ortaokula kadar Anadolu kentlerinde ve Ankara’da yaşadım.

okudüsünİslam dünyasının ilk çağdaş devrimini yapan bir ülkenin vatandaşı olmakla övünüyorum. Bugünün insanlarına tuhaf gelse de, bir ev sahibi olamadan yaşamış bir subay ailesinin çocuğu olarak da, kendimi fakir toplumun bir öz temsilcisi olarak görüyorum.

Ve kırsal Anadolu’yu özlüyorum.yatay.. Okumaya devam et

Halil İnalcık ve ona soramadığım sorular

kubanDoğan Kuban

En üretken, en çalışkan ve en sistematik çalışan Cumhuriyet döneminin yetiştirdiği büyük bir tarihçi olan Halil İnalcık 100 yaşında öldü. (1916-2016). Mimari ve Sanat tarihçisi olarak onun okuyucusu ve dostu oldum. Onu kitapları, dünya görüşü ile tanıyordum.

Şikago’da uzun süren hocalığı sırasında kendisiyle birlikte olan, yakın akrabam profesör Fahir İz’in tanıklığı ile İnalcık’ın ekonomik ve toplumsal tarih alanında etkili bilimsel kişiliğini de öğrendim.

Basının şan, şöhret, ödül, nişan hocaların hocası gibi övgüleri dışında, alanında neler yaptığını anlatan tarihçi öğrencileri herhalde hocalarını kamuoyuna daha iyi tanıtacaklardır.yatay..cizgiyatay.. Okumaya devam et

Doğan Kuban: Umutsuzluk Yakışmaz (…bir Kitap)

bursaliOrhan Bursalı

Kırmızı Kedi, “Cumhuriyet Bilgeleri” başlığı altındaki serisinin ilk kitabını Doğan Kuban hocanın yazılarına ayırdı: UMUTSUZLUK YAKIŞMAZ (  )İflah olmaz iyimser bir bilge olan Kuban hocanın kitabının adı:   Umutsuzluk Yakışmaz.

Önce kitabın başlığının çağrıştırdıklarının peşinden gidelim: Doğan hocanın bir umut insanı olduğunu bilirim.

Türkiye, Osmanlı ve Rönesans tarihine, Türkiye’nin kuruluşuna ve yarattıklarına ve geleceğe yaklaşımı, derin analizleri hep umut taşır.yatay..cizgiyatay.. Okumaya devam et

Çağın dışında kalmak olanaksızdır

kubanDoğan Kuban

Bugün bütün dünya ile birlikte yaşamanın sunduğu bütün teknolojilerden yararlanan, otomobile, uçağa, otobüse, metroya binen, AVM’lerden alışveriş yapan, cebinde telefon taşıyan, elektrik kullanan, televizyonda futbol maçı seyreden bir Türk toplumu var.ilkellik resim ile ilgili görsel sonucu

Bu toplum, bir moda olarak yinelenen tekerlemede söylendiği gibi, aptal bir toplum değil.

Biz İslam dünyasında demokratik ve kültürel devrim yapan ve sömürge olmayan tek toplumuz. Türklere Arapların taktığı ‘Etrak-ı bi-idrak’ diyen Osmanlı ulemasıdır. yatay (1)yatay.. Okumaya devam et

Bilimsel gelişme, doğa ve bilime saygıdan başlar

kubanDoğan KUBAN

a sancarTürk kimliğini vurgulayan, ulusal duyarlığı güçlü, Mardin Lisesi’ni bitirmiş, İstanbul Üniversitesi’nde tıp okumuş, köyde doktorluk yapmış, yedek subaylık görevini Amerika’dan gelerek yerine getirmiş, Cumhuriyetçi, Atatürk hayranı bir bilim insanı, Nobel ödülü aldı. 1946’da doğmuş.

düşün1976’da Amerika’ya bir TÜBİTAK bursu ile gitmiş, şimdi 70 yaşında olan bu bilim insanına sahip çıkmamız doğal.

yataycizgi Okumaya devam et

Mutlu olmak ve para = Güç üzerine

kubanDoğan Kuban

İnsanın herhangi bir mutluluk öğretisine ya da bir inanca bağlı olarak mutlu olmak isteği, irade ve çalışmakla gerçekleşmiyor. İçinde yaşadığınız koşullar dengeli ve kontrol edilebilir düzeyde ise mutlu olmak olasılığınız var. Bunun Taoist, Budist ya da Epiküryen, Stoik olması, koşullardan bağımsız değil.

Fakat bazı öğretiler, örneğin stoik mutluluk insan ve çevrenin olumsuzluklarını zaten göz önüne alan bir felsefe ile tanımlandığı için daha kolay olabilir.yatay Okumaya devam et

Osmanlı’dan bugüne göçer kalan bir şey var!

kubanDoğan KUBAN

Yıllardır yaşamın benim bilmediğim boyutlara ulaştığını düşünüyorum. Birkaç gün önce Bauhaus’a gittim. Ürün zenginliği karşısında şaşırdım. Yıllardır İstanbul’un azmanlaşmasına şaşkınlıkla bakıyorum.

İlkokulu, nüfusu 15 milyon olan bir ülkede okumuşken, bugün 80 milyon olan bir kargaşada ayakta kalmamıza da şaşırıyorum. 

tarihBauhaus, İstanbul, ya da Türkiye’de bu denli baş döndürücü bir değişikliğin sonuçlarını kestirmek olanaksız. Bu hızlı değişme bir tükenme de olabilir.yatay Okumaya devam et

Cipolla’nın aptalları

kubanDoğan KUBAN

Carlo Cipolla ünlü bir İtalyan ekonomi tarihçisidir. Avrupa sanayi öncesi çağının ekonomik tarihini yazmıştır. Aynı döneme ilişkin başka önemli yapıtları arasında, sömürülenler, cahiller ve aptallar bağlamında duyarlı olan bu entelektüel ve zeki yazarın “fatihler, korsanlar, tüccarlar”  üzerine de çok güzel bir kitabı var.

1988’de yayınlanan Allegro ma non troppo” (Hızlıca, ama fazla hızlı değil) adlı küçük kitabının ikinci bölümünde aptallığın yasalarını anlatır.yatayyatay

Okumaya devam et