Ya çağdaş teknoloji ortaklığı ya ekonomik kölelik -/- … hiçbir beyin bir ansiklopediyi ezberleyemez. … ve cahil kalmakta devam edersiniz.

kubanDoğan Kuban

Çağdaş kapitalizmin bütün dünyanın artık farkına vardığı çöküşünü örtmek için çıkardığı yaygaranın dozu, her çeşit uyuşturucu sürümünden daha yoğundur. Bu yaygaranın başlıca öğeleri reklam ve politik söylemdir. Bunlar örtüşerek çağdaş insanın beynini ütüleyen ve onu, güya daha çağdaş bir geleceğe götüren yönlendirici propagandalardır.

Örneğin Otomobil sahibi olmak sizi özgürleştirebilir. Bir otomobiliniz varsa özgür bir vatandaş olduğunuzu sanabilirsiniz. Bu pakete adam ezme özgürlüğünüz de dâhildir.

Bir akıllı telefon sizi dünyanın bütün bilgilerinin ortağı yapar. Bu öğrenme özgürlüğüdür. Fakat hiçbir beyin bir ansiklopediyi ezberleyemez. Cahil kalmakta devam edersiniz.


Okumaya devam et

Toplum değişim ve çağdaşlaşma için gereken güce sahip…

kubanDoğan Kuban

Biz toplumdan, sınıflarından, halktan söz ettiğimiz zaman, karşımızda hiç tanımadığımız insan karakterleri, Neden Hayatta Kalan Tek İnsan Türü Olduğumuzu Daha Önce Hiç Merak Ettiniz  mi? - onedio.comilişkiler yahut da soyutladığımız tipler çıkar ve bunlar da zaman içinde yer değiştirip köyden kente, ırgatlıktan inşaat işçiliğine girerek kendileri hakkında var olduğunu sandığımız sınıfsal niteliklerin hiç birine sahip olmadan sınıf değiştirirler.

Fakat bu sınıf değiştirmenin hesabını kimse tutamaz. Aynı gazeteyi okuyanlar bir sınıf oluşturmaz. Aslında bir sınıfı oluşturan kişilerin niteliklerinin homojen olduğunu bugünkü ortamda söylemek olanaksız olmasa bile doğru olmayabilir.  Okumuş okumamış, Batılılaşmış Batılılaşmamış, çağdaşlaşmış çağdaşlaşmamış gibi sınıflamalar gerçekte hiçbir doğruyu ifade etmez.


Okumaya devam et

Bize tamamen farklı koşullarda, yeni bir öncü ve yaratıcı sınıf gerek

kubanDoğan Kuban

Atatürk’ün de vurguladığı gibi en kuvvetli olduğumuz zaman Cumhuriyeti ilan ettiğimiz gündü. 700 yıllık ortaçağ kapısını o gün kapattık. Cumhuriyet üzerine konuşmalar ise, klişeler dışında herhangi bir ideoloji içermiyor ve toplumun çağdaşlaşma gereksinimlerini de asla karşılamıyorlar.

Söz dalaşı düzeyinde kültür ve bilim adeta üstü kapalı bir küfür niteliği taşıyor.

Geleceğimizi şekillendirecek politik söylemin bilimden, ileri teknolojiden ve bunun üretim alanında iyi örgütlenmesinden söze başlaması gerek. Bu tek açık yoldur.


Okumaya devam et

Dünya ile birlikte mi, yoksa köle olarak mı yaşamak istiyorsunuz? -/-/- Müşteri olmak bir tür köle olmaktır: Sahte modernizm

kubanDoğan Kuban

Gelişmemiş toplumlar kendileri inanmasalar da evrensel cehaletin pençesinde kıvranıyorlar. 14. yüzyıllara kadar uzanan Avrupa Rönesans düşüncesine Osmanlı imparatorluğu katılmadı. 246. sayı Avrupa’nın bilimsel ve sanatsal uygarlığı, 17. yüzyıldan bu yana çağdaş Avrupa’yı tanımlıyor.

19. ve 20. yüzyıllar çok büyük savaşların etkisiyle bir yandan uygarlığı savunurken, öte yandan silah üreten bir 20. yüzyıl şekillendirdi. Bu kriterler bugün dünyanın davranışsal kriterleridir.

Osmanlı toplumunda saray ve medresenin gelişmemiş düşünce içeriği, İstanbul’un en ileri temsilcilerinin bile batılılaşmasına izin vermedi.


Okumaya devam et

Çin ve biz… -/-/- Bugün Türkiye’ye bakarsanız bilimsel tavır, öğretim, sanat, bilim…çökmektedir!..

kubanDoğan Kuban

8.5 milyar dünya insanın arasında hâlâ atom bombası yapmayı düşünen kaçıklar var. İnsanların hepsi değişik koşullarda yaşamaz ama kapı komşunuz olabilir.Çin'den yapay zeka atılımı

Bu kapı komşuları arasında Türkiye’deki gibi dünya cahili milyarder köylüler de var. Ve bugün milyonların halüsinasyonları yanınıza kapı komşusu olarak bir köylüyü getirebilir.

Bütün bu insanların bölüştükleri tek şey hayaldir. Öyleyse milyonlarca insanın katıldığı bir atom savaşı niye yok? Doğrusunu isterseniz birçok kavramın tanımı var fakat kendisi yok.


Okumaya devam et

Salgın, İnsan, Toplum

kubanDoğan Kuban

Adeta doğanın insana saldırısını yaşıyoruz.

Bize mesajı: Kentleri insanlarla doldurmayın!.. Şeffaflık ve ortak gelecek kaygısı ile toplumsal dayanışmayı yaratacağız ve bu ciddi bir toplumsal iktisadi eşitlik arayışına dönüşecektir.

Bugün vaktinin çoğunu ister evde hapis ister çalışmak zorunda olsun, düşündükleri aynı; önce hastalık ve ölüm, sonra yaşayacak gelir ya da maaş, en sonda da öldükten sonra kalanların ne yapacakları…

Fakat bunlardan daha korku verici olan, bu beklenmeyen hastalık ve ölüme çarenin hemen bulunamaması ve günler geçtikçe korkunun artması, dünya çapında salgının yayılması.


Okumaya devam et

Kapitalizm cehaletle örtüşünce -/- Başarıyı başkalarının önüne geçmek, güç sahibi olmak için kullanmak bir yozlaşmadır.

kubanDoğan Kuban

Türkiye’de son dönemlerdeki gelenekçi söylemle, yaşam ve insanların davranışları arasında hiçbir ilişki kalmadı. Bunun nedeni tüketmek için sokağa çağrılan insanların, oyun oynamaya çağrılan küçük çocuklardan hiç farkı kalmamış olmasıdır.

Bunun Müslüman olmak ya da olmamakla ilişkisi yok! Sokağın bu çağrısı allı pullu panayırlar gibi süslenmiş alışveriş ortamı, büyük alışveriş merkezleridir.

İslam’ın biçimsel ilkelerine uymaya çalışanlar var. Aralarında okumuş, namuslu, satın alınamayanlar var. Sömürüden yana da değiller, fakat başarıya prim veriyorlar. Bu çağdaş Amerikan felsefesidir. Başarı da para ile ölçülüyor.


Okumaya devam et

Kadının özgürlüğü (Emancipation)

kubanDoğan Kuban

1943’te Yüksek Mühendis Mektebi’ne giren çoğu Anadolu’dan gelen lise mezunlarının öğrendikleri bu Fransızca sözcük, Osmanlı çağında olmayan bir toplumsal özellik olarak çok ilgimizi çekmişti.Başörtüsü ve Kadının Özgürlüğüne Dair | sınıf mücadelesinde Marksist Tutum O yıllarda, Cumhuriyeti anlamaya ve yaşamaya başladığımız dönemde, kadının özgürlüğü, rejimin temel ilkelerinden biri idi.

Kadın demek toplum nüfusunun yarısı demekti. Kadının özgürlüğü insanların tümünün özgürlüğü düşüncesine eşit önemde bir çağdaş insanlık kavramıdır. Toplum ilk kez içine doya doya bir nefes çekiyordu.


Okumaya devam et

Çağa katılma mücadelesi -/-İnsanları daha cahil yaptığı söylenebilir. -Herkes mirasyedi gibi

kubanDoğan Kuban 

Bu yazının konusu, Türkiye’nin geleceğini entelektüel bir yol haritası bağlamında tartışmak. Burada entelektüel, sorgulayan ve yanıt arayan bir okumuş aydın demek!

Söyleyeceklerimin ‘Ne olacak bu ülkenin hali?’ türünden bir çaresizlikle ilgisi yok! Bu duruma, sadece Osmanlı geçmişinin kültürel sığlığının neden olduğuna da inanmıyorum.

Kuşkusuz İslam toplumlarının cehaleti, hastalığı davet ediyor. Çünkü bütün İslam ülkeleri fakir, cahil ve kargaşa içinde despot devletler olarak, geçmişin elbiselerini taşıyorlar.


Okumaya devam et

Adnan Adıvar ve bilim tarihimiz

kubanDoğan Kuban 

Cumhuriyet döneminde Osmanlı bilimini en iyi araştıran ve yayınlayan Abdülhak Adnan Adıvar’dır.242. sayı

Bilim tarihinin Türkiye’deki öncüsüdür.

Paris’te başladığı araştırmalardan sonra 1946’da “Tarih Boyunca İlim ve Din” adlı kitabını yayımlayarak, gençliğinde başladığı çalışmayı genel bir bilim tarihi olarak topluma sunmuş, bu alanda, sadece öncülüğünü değil, güvenilir bir bilim insanı ve yazar kimliğini de kanıtlamıştır.


Okumaya devam et

Kentlerden başlayarak her şeyi küçültmek zorundayız

kubanDoğan Kuban 

Yavrular, bebekler, taze meyvalar, yeni açmış çiçekler, yeni çıkan yapraklar güzeldir. Büyük; ihtişam, ihtiras, hırs sergileyen gösterişli yapısıyla bir güç ifadesidir. Small is Beautiful: The Wisdom of E.F. SchumacherKapitalizmin zorbalık, sömürü ve hırsızlık kapılarını açık tutan pörsümüş bir ekonomik model olduğunu anlatan en aydınlatıcı kitap, büyük ekonomist E. F. Schumacher’in ‘Small is Beautiful’ (Küçük Güzeldir) kitabı idi (1977).

Schumacher kitabında dünya ekonomisinin yoluna girmesi için ekonomik etkinliklerin boyutlarını küçültmeleri gerektiğini yazıyordu.


Okumaya devam et

Sanat ve uygarlık

kubanDoğan Kuban 

Yaratıcı, sadece varlığından, düşüncesinden, hayalinden dünya ile kurduğu ruhsal ilişkiden ve kullandığı ifade aracılığı ile o zamana kadar var olmayan bir nesneyi kendi düşünce ve yeteneğinden var eden bir sanatçıdır.

Fantezi Ev Dekorasyonu Goblen Ambesonne Tarafından, Babil Bulutlar Antik  Uygarlık Tarihi Mimarisi Temalı Sanat IllusionArtStore.comBu bağlamda müzisyen, ressam, heykeltıraş, şair, özgün kuramlar ortaya koyan filozof, yeni araçlar üreten mühendis, kompozitörden farklı bir yaratma süreci tanımlıyorlar.

Ressam, heykeltıraş dünyadan ilham alıyorlar. Biçim ve renk olarak yaşayan çevreyi yorumluyorlar.


Okumaya devam et

Dünyanın ve Türkiye’nin Geleceği

kubanDoğan Kuban 

Gazetede CIA Başkanının Suriye ve Irak’ın yeniden şekillenmesiyle ilgili bir haber okudum. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Filistin’de, Müslümanların kutsal kentlerinden biri olan ve Kubbet es-Sahra’nın bulunduğu Kudüs’te Batılılar İsrail’in kurulmasına izin verdiler. Kudüs Jerusalem oldu.

İngilizler İstanbul’un ‘Tsarigrad’ olmasına izin vermediler. Çünkü Rusya’da Komünist Devrim başlamıştı. Rus Devrimi İstanbul’u kurtardı. Rus Devrimcileri Kurtuluş Savaşı’nda da bize yardım ettiler.


Okumaya devam et

Dünya tüm ilkelleriyle bir canlı tarih müzesi

kubanDoğan Kuban 

Sevgili okurlar, dünya çağdaş yaşamın bütün özellikleriyle birlikte bir canlı tarih müzesidir. Bu müzenin sergiledikleri arasında İlk ve Ortaçağ davranışı ve hatta araçları ile yaşayan insanlar da var.oku

Amazon yerlileri ilkel bir kültür ortamında yaşıyorlar. Arap ve Afrika çöllerinde İslam’ın ortaya çıktığı dönemde yaşayan Karalar, Araplar, Asyalılar var. Ortaçağdaki düşünce ve inançlarla yaşayan yaşayan Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler, Hintliler var.


Okumaya devam et

Gelecek üzerine tekerlemeler -/- Kültür tarihinde adı olan bir Osmanlı yok. Bir buluş yok, bir keşif yok.

kubanDoğan Kuban 

Geleceği sorguluyor, ondan ürküyoruz. Tası tarağı toplayıp kaçan zenginler de var.oku

Fakat bu ülkede yetişmiş, onun köşesini bucağını bilen, insanı ile birlikte yetişmiş ve onu yarım yüzyıl yetiştirmiş, ömrünün sonuna gelen biri için geleceği sorgulamak gereğini duymak bile acı vericidir.

Çünkü biz bu toplumun geleceğini kurmak için çalışan kuşağın çocuklarıyız.


Okumaya devam et

Türkiye ve Atatürk İslam başkaldırısının lideridir

kubanDoğan Kuban

İslam ülkeleri 20. yüzyıl ortasında sömürge olmaktan kurtuldular. Bağımsız devlet oldular, ama dünyanın paryası durumundalar, savaştan – iç mücadelelerden kavrulan bu ülkelerin öğretim ve sanayileri gelişmemiş.

Dünyanın fakir ve ve cahil ülkelerinin başında geliyorlar. Belki birkaç Afrika devletinin önündeler. Fakat tümü zengin ülkelerin pazarları. Bu durumlarını değerlendirdiklerini gösteren bir çabaları görülmüyor.

gözlemÇünkü toplum okumamış, bilinçsiz, parçalanmış. Onları bu duruma sokan Batı emperyalizmi kökenli bir küresel mekanizma da çalışıyor.


Okumaya devam et

.21. yüzyıl, -belki de insanlığın son dönemi- tüm fakir toplumların köleliği ile bitecek

kubanDoğan Kuban 

Yaşamımız dünya ile bir bütün oluşturuyor. Türk toplumu 18. yüzyıldan bu yana Avrupa kültür çevresine katılmağa çalıştı.Türkiye'de 480 bin 'modern köle' var

Osmanlılar Lale Devrinden Birinci Dünya Savaşı’na kadar bunu başaramadılar. İmparatorluk yok oldu. İstanbul ve Anadolu işgal edildi.

Kurtuluş Savaşı’nı kazandık. Laik Cumhuriyeti kurduk. Yeni bir çağdaşlık kavgası verdik. İkinci Dünya Savaşı oldu. Sonra darbelerle geçen bir 30 yıl geçirdik.


Okumaya devam et

YAŞAM ARZU'SU

Yaşam sadece vişneli çörek kutusu ya da mayın tarlası değildir...

Post-truth

Her gelecek, kendine bir geçmiş arar..

İdris'in Otağı

Sevgi Çiçeklerimi Koparabilirsiniz

ÖZGE ÖNDER

Burada Yaşam Var!

minimalist günlük.

bilinçli farkındalık, minimalizm