ASIRLIK MİRAS “ULUSAL EGEMENLİK” KAVRAMINI ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE ANIMSAMAK!

noyanDr. Noyan UMRUK

“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bahtımızın aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa gark edecek sizsiniz.

Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz; kızlar, çocuklar!”    (1922, Bursa) Mustafa Kemal ATATÜRK

Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne
Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar
Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında


Okumaya devam et

GÜZELİM HAM  MEYVAYI  KOPARDILAR  DALINDAN… KÖY ENSTİTÜLERİ… 

noyanDr. Noyan UMRUK

 Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını yaklaşırken keşke çocuklarımıza bu özgün aydınlanma modelinin, çağın, günün koşullarına geliştirilmiş öğrenim-eğitim biçimlerini sunabilseydik…

Bu gün Başta Finlandiya olmak üzere, eğitim sistemlerinin tüm dünyaya örnek gösterildiği özellikle K.Avrupa ülkelerinde bu modelin geliştirilmiş biçimleri yürürlükte…


Ne yazık ki aydınlanma devrimi sürecinde karşı devrimin ilk söndürdüğü meş’ale oldu, bu model…  

Köy Enstitülerinin temelleri 1935’lerde atılmış, 17 Nisan 1940 tarihinde kabul edilen Köy Enstitüleri Kanunu ile yasal temele oturtulmuştu.


Okumaya devam et

CUMHURİYET’İN KİLİT TAŞLARI… 

noyanDr. Noyan UMRUK 

Son günlerdeki gelişmeleri izleyince yarım asır, tam 50 yıl öncesini anımsadım birdenbire… 

İstihkâm okulu günlerini… Sene 67-68…Gencecik teğmenleriz…

Bir “İnşaat Teknolojileri” hocamız var… Yaşlıca ama ciddi, saygın ve  de çok deneyimli bir inşaat mühendisi… 

“Kemerler” konusunu işlerken, her kemerin üst-orta noktasında bir “Kilit taşı” olduğunu, bu kilit taşı çekildiğinde kemerin yıkılacağını, çökeceğini, anlatırdı… 

minik-okYaşadığımız günlerin sert tartışmaları bu kilit taşlarını hatırlattı birden bire bana…yatay..


Okumaya devam et

ATLILAR ATLILAR, ATLARI RÜZGÂR KANATLILAR!

noyanDr. Noyan UMRUK

*Bu yazı kadim süvari dostlarıma ithaf edilmiştir.

Bu gün Pazar… Bu gün bizleri ilk defa güneşe çıkardılar… Üç ayaklı bir koşunun ilk ayağı için…

Ah, Şu Atlar…

Gurur ile tevazuu birleştiren estetik duruşları ile güzel ve asil emekçilerdir atlar…

Envai çeşit at vardır…

Örneğin; Ağır emekçiler… Heybetli vücutları ile top çeker atlar, kadanalar… Önlerindeki yem torbaları ile yüklerini kilometrelerce taşıyan, şimdilerde faytonlara terfi eden sessiz, sakin, kaderine razı araba atları…


Okumaya devam et

GELDİLER… KİMLİKLERİNİ ÖĞRENDİLER… . GİTTİLER…

noyanDr. Noyan UMRUK

Çanakkale savaşı, sadece Türkler açısından Kurtuluş Savaşının provası olmakla kalmamış, aynı zamanda mazlum milletlerin dirilişinde; O zamana değin İngiliz sömürgesi olmaktan kurtulamayan ve de savaşa “gurka misali” askerlerini gönderen Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda ve bazı Müslüman ülkelerin modern ulus kimliklerini kazanmasında, İrlandalıların milli bilincinin oluşmasında, mazlum milletler için çağ açan.

Rusya’da da 1917 Bolşevik Devrimi’nde doğrudan ve dolaylı etkileri olan önemli bir dönüm noktası olarak tarihte onurlu ve seçkin yerini almıştır.


Okumaya devam et

KADIN, KUTUP YILDIZI… -/= “Kadının hiçleştirilmesi, aydınlık düşmanlarının karanlığı karşısında Atatürk’e hayranlığım her geçen gün kat be kat artırıyor.”

noyanDr. Noyan UMRUK 

Karanlık çöktüğünde ilk görünen kutup yıldızı, yaşamı aydınlatan, yaşama çeki düzen veren, onu çekilir hale getiren kadının diğer adıdır.   

Bu evrensel gerçekliğin çağdaş öncüsü yüce önder bakın ne diyor:

”Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadını kadar emek verdim, diyemez… 


Okumaya devam et

HORMONLU BÜYÜMEDEN NASİBİNİ ALAN KİMLER?  

noyanDr. Noyan UMRUK

Eveeet yılın üçüncü çeyreğinde %5.8’lik bir büyüme oranını yaşıyoruz… Salgın döneminde bu denli hızlı büyümede Çinle birlikte olmamız hayli şaşırtıcı gelebilir…  

Nasıl oldu bu iş?

*Dayanıklı mallarında ve özellikle inşaat sektöründe  devletin talep yaratıcı ve özendirici politikaları bu gelişmenin başat faktörü…

*Kredi  ve garanti fonu uygulaması ile diğer bir faktör…


Okumaya devam et

İNSANLIĞIN TEMEL KARŞITLIĞI: DOGMA VE AKIL…

noyanDr. Noyan UMRUK 

 Evrensel insanı ve doğayı konu edinen akıl ile belirli “akideler” dışında bir gerçek kabul etmeyen dogma bağdaştırılamaz antinomiler, çatışkılardır…

İkisi, insanlık tarihinde insan ve toplumlar için temel karşıt akımları oluşturuyorlar.   İnsanlık tarihinde dogmaların kaynağı inanca dayalı sistemler, çok ve tek tanrılı dinler… 

Ancak geçtiğimiz yüzyıl, milenyumumuza içinden çıkılmaz bir dogmatik miras daha bıraktı: Etnik nedenlere dayanan kimlik arayışlarının, zengin kültür miraslarının evrensel aklın öncülüğünde kaynaşması yerine, “biz ve ötekiler” ayrımcılığı bağlamında dogmatizme dönüşmesi.


Okumaya devam et

“OYALANIPDURUYOZ İŞTE BE DAAYI…”

noyanDr. Noyan UMRUK

“Mevsimi Ayasofyaynan açıveemiştik be daayı… Salgın he bi yanı sarveemişkene binleeece adem goştura goştura geliveedi oralara gaari… Bi sevindik… Bi sevindik… Heç sorma gitsin… Emme 5-10 gün geçiveence, unutuveedi  ademciklee gosgoca Ayasofyayı be yaa…

Soğracığma tank yapçez deye dutturuveedik ya… Şincik bekleyoz, motorunu bi yeeleden buluveesek deye… Hee bir yeelere yeten para, buna yetemeyince Gatarı da alıveedik işin içine emme, o da bulameyince motoru, bunca padırtı, gürültü hebisi naafile…

He bi de araba yapçez ya… Heç üzülmeyçen… Araba parça parça geliyo deyyolaa emme gelene gadee dünya alem alettrikli arabaya geçiveemez inşallaaah…


Okumaya devam et

DEVEYE SORMUŞLAR…

noyanDr. Noyan UMRUK

.II. Meşrutiyet döneminde iki kez Maarif  Nazırı olan Emrullah Efendi, eğitim tarihimizin önemli şahsiyetlerinden biriydi…deveye sormuşlar resim ile ilgili görsel sonucu

O’nun “İlmin, devlet himayesinde elit bir kadro yetiştirilerek yukarıdan aşağıya geliştirilebileceğini” ileri süren “Tûbâ Ağacı Nazariyesi” yıllarca siyaset ve eğitim hayatımızın önemli tartışma konularından biri olmuştu…

Ne var ki; Emrullah Efendi asıl şöhretini, şaka olarak söylediği “Ah şu mektepler olmasa, maarifi ne güzel idare ederdim” sözcüklerine borçlu.


Okumaya devam et

DÜNYANIN YEDİ HARİKASI…

noyanDr. Noyan UMRUK

Hükümete güven, ilerici sosyal politikalar ve etkili adalet sistemi bakımından sürekli liste başı olan altı ülke hangisi?

Bir ülkenin iyi yönetilip yönetilmediğini nasıl ölçeriz? İyi işleyen bir toplum yaratmak amacıyla hükümetler çeşitli politikalar izler.

Bu politikaların etkinliğini ölçmek için Dünya Adalet Projesi’nin Hukukun Egemenliği Endeksi, Dünya Bankası’nın Yönetişim Endeksi ile Sosyal Gelişme Endeksi mevcut verileri kullanarak ülkeleri farklı kategorilerdeki performansına göre sıralıyor.


Okumaya devam et

BİR BÜYÜK DEVLET ADAMINI SAYGI VE SEVGİ İLE ANARKEN…

noyanDr. Noyan UMRUK

Gelin onu kuşkusuz onurlu yaşamının en mutlu, en heyecanlı ve de en coşkulu anlarını yaşarken kendi sözleriyle, kendi anılarıyla analım:

20 Temmuz 1974 – ŞAFAK SÖKERKEN KIBRIS SEMALARI;

Rauf Denktaş; “-Allah’ım Geldiler .. Geldiler..”

“-Gökten iniyorlar.. Yağmur gibi..”


Okumaya devam et

SEN SENİ BİL, SEN SENİ… -/-/-

noyanDr. Noyan UMRUK

Biden seçildiğinden bu yana, özellikle Kongre binası Amerikalı lümpenlerce basıldıktan ve de akabinde onca patırtı, gürültüye rağmen Biden’ın ABD başkanlığı onaylandıktan sonra medyada aldı yürüdü sabah akşam bitmeyen bir tartışma: N’apçez şimdi? Sanki bu Trump koruyucu babamızdı…

Yahu dostlar ha Ali Veli, ha Veli Ali…

Amerikan sisteminin özü: Bir iyi görüntü veren vitrin adamı, bir kötü kovboy… Clinton-Baba Bush, Oğul Bush-Obama, Trump-Biden… Al birini, vur ötekine..


Okumaya devam et

ÖYLESİNE BİR YIL OLSUN Kİ; HAYALİ CİHAN DEĞSİN DOSTLAR… 

noyanDr. Noyan UMRUK 

Öyle bir yıldı ki dostlar; dayanabilenlere aşkolsun…

Korona ve ölümler… Ekonomik buhran ve yoksullaşma… Doğal felaket ve depremler… Bir sürü aymazlıklar… Ne yılmış be yaa… İnsanlığın, ülkemizin, yaşamlarımızın kayıp yılı… Yeterince dersler çıkarılabildi mi? Çok öğretici oldu diyenler var… Bilemiyorum… 

Ama Umut fakirin ekmeği…

Öyle bir yıl olsun ki diyor fakirler:


Okumaya devam et

O HEP ANKARA’DA OLACAK… OLMALI… 

noyanDr. Noyan UMRUK 

27-Aralık tarihi, Ulusumuz ve Cumhuriyet tarihimiz açısından son derece önemli bir tarih… Bundan 101 yıl önce 27-Aralık-1919’da Ulu Önder Atatürk Samsun’dan başlayan Anadolu yolculuğunu Ankara’ya gelerek tamamladı., 

Kutsal ulusal kurtuluş savaşımızın Ankara’yı karargâh kılıp, merkez aldığı bugün, yıllardır, bir yandan O’nun Harbiyelilerinin tam teçhizatlı olarak Ankara caddelerinden Anıt Kabir’e, onun huzuruna yaptıkları koşu, öte yandan Seymen’lerinin, O’nu, gelişinde karşıladıkları Çankaya sırtlarında döndükleri Ankara zeybeğiyle coşku ile kutlanır…

Ve de mazlum bir milletin şahlanışının, diğer mazlum milletlere örnek oluşunun tarihi ve muhteşem bir simgesi olarak kutlanmalı… 


Okumaya devam et

NARDUGAN BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN…

noyanDr. Noyan UMRUK

21 Aralık… Yerkürenin bizim yaşadığımız tarafında en kısa gün…

Gece yarısından sonra günler uzamaya başlayacak… 

Dileyelim aydınlıklar da uzasın… 20 20’ nin kapkaranlık günleri son bulsun… 

Evet, 21 Aralık Asya ülkelerinin yılbaşı… 

Asyalı kökenimizi hoyrat ellere bırakmayalım derim…


Okumaya devam et

KEMALİST DEVRİMİN YILMAZ SAVUNUCUSU:  ALPASLAN IŞIKLI HOCA’NIN AZİZ ANISINA… 

noyanDr. Noyan UMRUK 

7 yıl önce bu gün buluşmuştuk, Hocanın başucunda… O’nun ışığı ile aydınlanmış yüzlerce aydın, emekçi dostları, öğrencileri, gönüldaşları O’nunla buluşup, konuştuk. Onu gönlümüze, yüreğimize, beynimize daha bir iyice kazımıştık…. 

anıyor-arıyorİnsanlar vardır kem küm eder, iki kelimeyi yan yana getiremez. O, son yıllarda yurdun dört bir yanını dolaşıp, doğruyu, gerçeği, güzeli anlattı tadına doyulmaz üslubu ile içinden çıktığı halkına. Yunus gibi… 

Hoca o devirlerde yaşasaydı herhalde dervişandan olurdu, arif ve bilge… 


Okumaya devam et

YAŞAM ARZU'SU

Yaşam sadece vişneli çörek kutusu ya da mayın tarlası değildir...

Post-truth

Her gelecek, kendine bir geçmiş arar..

İdris'in Otağı

Sevgi Çiçeklerimi Koparabilirsiniz

ÖZGE ÖNDER

Burada Yaşam Var!

minimalist günlük.

bilinçli farkındalık, minimalizm