KEMALİST DEVRİMİN YILMAZ SAVUNUCUSU:  ALPASLAN IŞIKLI HOCA’NIN AZİZ ANISINA… 

noyanDr. Noyan UMRUK 

7 yıl önce bu gün buluşmuştuk, Hocanın başucunda… O’nun ışığı ile aydınlanmış yüzlerce aydın, emekçi dostları, öğrencileri, gönüldaşları O’nunla buluşup, konuştuk. Onu gönlümüze, yüreğimize, beynimize daha bir iyice kazımıştık…. 

anıyor-arıyorİnsanlar vardır kem küm eder, iki kelimeyi yan yana getiremez. O, son yıllarda yurdun dört bir yanını dolaşıp, doğruyu, gerçeği, güzeli anlattı tadına doyulmaz üslubu ile içinden çıktığı halkına. Yunus gibi… 

Hoca o devirlerde yaşasaydı herhalde dervişandan olurdu, arif ve bilge… 


Okumaya devam et

BÜTÇE HAKKI…

noyanDr. Noyan UMRUK

Ve nihayet beklenilen iki haftalık bütçe maratonu başladı TBMM’de…

Bütçe, devletin gelecek belirli bir dönem içindeki tüm gelir-giderlerini tahmin eden ve tüm kamu harcamalarının,  bütçede belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülüp, uygulanmasına ve denetimine izin veren temel yasa…

Temsilcileri diğer bir deyişle yasama organı-TBMM’nin hükmi şahsiyetinde kurumlaşan millet egemenliği altında demokratik düzende bütçe hakkının tam anlamıyla, eksiksiz yaşama geçirilmesi için temel ilke ise  “Bütçenin tek ve genel olması”, muhtelif fonlar vb. dahil tüm kamu gelirlerinin ve giderlerinin eksiksiz- muafiyetsiz bütçede yer almasıdır. 


Okumaya devam et

“ALLAH SONUMUZU HAYREYLEYVEESİN DEYYON HANİ…” 

noyanDr. Noyan UMRUK 

Bizim Davazlı bir Pazar “mettubu döttürmüş” yine… Ne dersiniz hep birlikte okuyalım mı?

“Daayı be hani hukuk dövleti olceğdik, sosyal dövlet oluveecektik ya, sekkiz yıl evvelisi olveedik ganun dövleti,  o da bi gaç 

nümro böyyük gelvence  bulveedik layıımızı, şincik oluveedik temamen ‘sene ne lan dövleti’…

Sete heç vagıt gaybetmeyyolaa be daayı… Takke bii, gol bii deyyon hani… Gol kimden mi… Zamlaa da dolu gibisine  


Okumaya devam et

ATATÜRK DER Kİ; “ÖĞRETMEN KANDİLE BENZER…” 

noyanDr. Noyan UMRUK 

Evet…  ATATÜRK der ki; “Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.  Öğretmenler;  Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz.” Atatürk'ün Öğretmenlere Verdiği Önem | ATATÜRK ARŞİVİMİZ | KÜTÜPHANE |  HAYTAP - Hayvan Hakları Federasyonu

Gazi daha 16 Temmuz 1921’de Ulusal Bağımsızlık Savaşımızın en buhranlı günlerinde Sakarya’da kan gövdeyi götürürken Ankara’da topladığı Milli Eğitim Şurası’nda “Aydınlanma”- “Milli Eğitim” ilişkisini şöyle vurguluyordu:


Okumaya devam et

SENİ ÖYLESİNE ÖZLEDİK Kİ; SORMA GİTSİN…

noyanDr. Noyan UMRUK 

Gazi Mustafa Kemâl Atatürk | Fotoğraf, Mavi gözler, FotoğrafçılıkBilirsiniz…1922’de Türk ordularının zaferi neticesi Anadolu’daki emelleri gerçekleşmeyen İngiliz Başbakanı Lloyd George, Parlamento’da kendisine yöneltilen suçlama ve tenkitleri şöyle cevaplandırıyordu:

 “Arkadaşlar, yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dahi çağımızda Türk Milleti’ne nasip oldu. Mustafa Kemal’in dehasına karşı elden ne gelirdi.” 

(D. Lloyd George, İngiltere Başbakanı, 1922)


Okumaya devam et

97 YIL ÖNCE, 97 YIL SONRA…

noyanDr. Noyan UMRUK 

97 yıl önce çocuklar gibi şendik… 97 yıl önce yedi düveli yendik… 

*97 yıl önce kederde kıvançta ortak bir ulus oluşturup, Mazlum ülkelerin umudu, etrafı dostane paktlarla çevrili saygın bir devlet kurmuştuk. 97 yıl sonra didişmediğimiz ülke kalmadı…

*97 yıl önce uluslaşma sürecinde, ortak dilimizi iyi konuşma ve yazmanın derdindeydik. 97 yıl sonra yarım yamalak cümleciklerimize frenkçe sözcükler katmayı marifet sayıyoruz…


Okumaya devam et

ŞU BİZİM TÜRK LİRASININ MAKÛS TALİHİ… 

noyanDr. Noyan UMRUK 

ABD’nin para birimi dolar, Türk lirasına karşı Cumhuriyetin ilanından günümüze yaklaşık 6 milyon kat değer kazandı.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler büyümek için yabancı para girişine ihtiyaç duyuyor.

Bunun yanı sıra, gerek şirketler gerekse küçük yatırımcı elindeki tasarrufunu korumak adına döviz alış eğilimi gösteriyorlar. Haliyle döviz, döviz kuru, dolar kuru,dolar grafik gibi kavramlar yüz yıldır gündelik yaşamımızda önem kazanıyor..


Okumaya devam et

İSTANBULUN KURTULUŞU SÜRECİNDE BIÇKIN BİR İSTANBULLU

noyanDr. Noyan UMRUK 

İstanbul’un yedi düvelin işgalinden kurtarılması, 4 koca yıl büyük yokluklar ve acılar içinde bir milletin dişiyle tırnağıyla fakat onurla sürdürdüğü tüm dünyaya  örnek olan “İSTİKLAL SAVAŞI” sonucu müstevlilerin Gazinin dediği gibi alsancağı selamlayarak “ Geldikleri gibi gitmeleriyle…” gerçekleşti.

Bu süreci hepimiz biliyoruz… Belki bilmediğimiz belki bu sürecin isimsiz kahramanları…


Okumaya devam et

MECLİS AÇILIRKEN… 

noyanDr. Noyan UMRUK 

 ÖLÜMÜN BİTMEYEN UFKUNDA YATARKEN 

GENE SAĞ,

BİR AVUÇ TOPRAK OLURKEN 

GENE DAĞ…  

TARİH DERGİSİ son sayısından 

Sevgili ve değerli okurlarım, TBMM uzuuun bir aradan sonra açılırken, sağlık durumunun iyice ağırlaşmasına rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün son uzun konuşması olan, TBMM 1937 yılı açılış konuşması ile O’nun aziz hatırasını anarken, yaşadığımız günler için de anlamlı ve de yararlı olacağını düşündüm.


Okumaya devam et

ŞU YUNANİSTAN ve DOĞU AKDENİZ’DE DİPLOMASİNİN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ… 

noyanDr. Noyan UMRUK

   Evet… D. Akdeniz’deki gelişmeler, bir ülke tamamen haklı da olsa dahi,  ulusal çıkarlarını korumakta diplomasi sanatını ustalıkla kullanmanın ne denli önemli olduğunu adeta suratlara tokat gibi çarparak acı bir şekilde hatırlattı… Tabii anlayana… 

Tarihsel bir çerçeve: 

4 asır Osmanlı İmparatorluğunun egemenliği altında olan Yunanistan ve Ege’deki tüm adalar, İngiltere ve Çarlık Rusya’sı destekleriyle çıkan Mora isyanı sonucu 1832 de bir krallık olarak bağımsızlığına kavuştu.


Okumaya devam et

9 Eylül 1922’den 9 Eylül 2021’e ya da “Neredeeen nereye”? 

noyanDr.Noyan UMRUK 

– beş otuz…
ve başladı topçu ateşiyle
ve fecirle birlikte büyük taarruz…
sonra.
sonra, düşmanın müstahkem cepheleri düştü.

sonra, 30 ağustosta düşman kuvâyı külliyesi imha ve esir olundu


Okumaya devam et

30 AĞUSTOS’U ve “ORDULAR İLK HEDEFİNİZ AKDENİZ… İLERİ!” DİREKTİFİNİN ANLAMINI İDRAK EDEBİLMEK …

noyanDr. Noyan UMRUK 

Ateşi ve ihaneti gördük
Dayandık her yanda,
dayandık İzmir’de, Aydın’da
Adana’da dayandık,
Dayandık, Urfa’da, Maraş’ta, Antep’te Zafer Bayramı'nın Önemi Nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı Neden ...

Tarihte çok az lider, devlet adamı vardır, kararlı, gerçekçi ve aldığı kesin sonuçlarla tutarlılığını kanıtlamış olan stratejik direktifler verebilen.

cizi Okumaya devam et

NE YAPMALI:  ÖZGÜN-SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYO-EKONOMİK GELİŞME MODELİ ACİLİYET KAZANMIŞTIR…  

noyanDr. Noyan UMRUK 

Koronalı günler bütün dünyaya başına vura vura nihayet şunu öğretti: Neo liberal paradigma başta sağlık sektörü olmak üzere artık yaraya merhem olamıyor; tam tersine yarayı kangrene çeviriyor…

Bu nedenle, bir türlü sonlandırılamayan derin küresel kriz koronalı günleri de heybesine doldurup sırtlanarak sürüp gidiyor. Gittikçe de finansal niteliğini de muhafaza ederek reel (sınai ve tarımsal üretim) kesim üzerinde 10 yıllık bir döneme yayılacağı söyleniyor…


Okumaya devam et

GEMİLERİN DE ÖMRÜ VARDIR: HİROŞİMA’DA BAŞLAYAN HAYATINA TÜRKİYE’DE VEDA EDEN GEMİ: SOLACE…

noyanDr. Noyan UMRUK 

Kapıları çalan benim

kapıları birer birer.
Gözünüze görünemem
göze görünmez ölüler.
Hiroşima’da öleli
oluyor bir on yıl kadar.
Yedi yaşında bir kızım,
büyümez ölü çocuklar.


Okumaya devam et

“BARYAM OSSUN DA… GUTLU OSSUN, AYDINLIK OSSUN GAARİ…” 

noyanDr. Noyan UMRUK 

“Purompıtır vaakene işlee eyi gidiyodu, tiplomeye miplomeye falan gerek yoğidi, emme başındaki dangalak namaza gidende purompıtır bozulvence  herifçioğlu feleğni şaşırveedi be daayı…

Yüce rabbi kavak gibi boy vereceğine, bu gaden de agıl veriveeseydi be yaa… 

Tevellütü bene tertip emme, tek parti devrisinde 75 gişilik sınıflaada ogutmuşlaa buncağzı gaari… Emme essahdan önemlisi önüveesiteyi neede, gaç gişilik yeeleede oguyuveemiş; onu deyiveese keşkem bi yol…

cizi Okumaya devam et

LOZAN’A ve AYDINLIĞA SONSUZ YÜRÜYÜŞE MERHABAAA…

noyanDr. Noyan UMRUK 

Bugün 24 Temmuz… Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusunun dünya âlemce Lozan’da tescilinin 97nci yılı…

Asya’da, Avrupa’da, Afrika’da, Ortadoğu’da birçok ülkenin emperyalist odakların da katkıları ile tapuları delinip, ülkeler insafsızca parçalanırken, dünyanın en sağlam ve kutsal tapusuna, bu tapuyu bize emanet edenlere kıymetini bilen milyonlarla birlikte gönülden, yüreğimizden gelen minnet ve şükranlarla koskocaman bir  MERHABAAA…

cizi Okumaya devam et

İŞTE SİZE BİR DESTAN: 20 TEMMUZ 1974-KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI

noyanDr. Noyan UMRUK 

Rauf Denktaş; “-Allah’ım Geldiler .. Geldiler..”
“-Gökten iniyorlar.. Yağmur gibi..”

20 Temmuz 1974 – ŞAFAK SÖKERKEN KIBRIS SEMALARI;

Rauf Denktaş anlatıyor:

“Harekatın bir gün öncesi… Saat: 19.45

cizi Okumaya devam et

“SİZLERİN KEYFİ YERİNDEYKEN, BİZİM CANIMIZA OKUNUYOR”

noyanDr. Noyan UMRUK

Son zamanlarda başını hep sert duvarlara çarpıyor, hazret … Çünki, o, kendini, kendine oy verenlerin babası ya da çobanı, oy vermeyenlerin ise gardiyanı sanıyor…

Ancak bu kez çarptığı duvar kavi…

 Dileriz kendilerinde bir beyin sarsıntısına yol açmaz…

cizi Okumaya devam et

YAŞAM ARZU'SU

Yaşam sadece vişneli çörek kutusu ya da mayın tarlası değildir...

Post-truth

Her gelecek, kendine bir geçmiş arar..

İdris'in Otağı

Sevgi Çiçeklerimi Koparabilirsiniz

ÖZGE ÖNDER

Burada Yaşam Var!

minimalist günlük.

bilinçli farkındalık, minimalizm