Einstein bile zaman kavramını yanlış anlamıştır. -/- Evrenin Oluşumu

yasliProf. Dr. İsmet GEDİK

Bilgisiz bir şey yapılamaz. Bu nedenle önce “oluşturucu güç” konusunda bilgi gerekir.

Geleneksel düşüncede doğadaki yapıcı-etkileyici güç varlıkların dışındaki görünmez bir sistemde düşünülmüştür. Buna Doğa-Üstü-Güç diyelim ve DÜG olarak kısaltalım. Bu durumda Zaman bu DÜG’ün verdiği tik-taklara göre işleyen ebedi bir süreç ve bu DÜG ebedi olmak zorundadır, yoksa doğa evren, vs. yok olur.

cizi Okumaya devam et

Konferansa davet

yasliProf. Dr. İsmet GEDİK

Sizleri ZOOM programıyla bir video-konferans serisine davet etmek istiyorum. Değerli bir yayıncı-yazar ve moderatör arkadaşım Sibel Sevgen hanım ile birlikte insanlığın kültürel gelişim tarihinin ele alınacağı bir konferans dizisi hazırlamaktayız.

İlk konferans 21 HAZİRAN Pazar günü saat 20’de olacak.

cizi Okumaya devam et

Göbekli Tepe’liler on-bin yıl önceleri Göbekli Tepeyi neden terk ettiler?

yasliİsmet GEDİK

Göbekli tepe bir dağın yamacındaki bir burun üzerindedir ve zemin kireçtaşlarından oluşmaktadır. Dünyanın İlk Tapınağı Göbeklitepe Hakkında Bilmemiz Gereken 14 Şey ...Kireç taşlı arazilerde su kaynağı bulunmaz.

Göbekli-Tepe gibi bir yerde yaşayan insanlar su ihtiyacını ancak yakınlarındaki dağın tepesinde bulunun kar ve buzların ergimesiyle oluşup, yamaçlardan aşağı akan sulardan elde edebilirler.

yatay.. Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-Alevi-TC- Son Bölüm

yasliİsmet GEDİK

Son 50 bin yıllık tarihsel geçmişimizden çıkartılacak ders:

Genetik haplogrup-analizlerine dayalı olarak insanlığın geçmişi epey eski tarihlere kadar tasarlana bilinmektedir. Bu yöntem arkeolojik ve jeolojik bilgilerle birlikte değerlendirildiğinde şöyle bir tarihsel geçmişimiz ortaya çıkar:

yatay.. Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-Alevi-TC- 29. Bölüm

yasliİsmet GEDİK

Toplumun sahipliğinin kendilerine ait olduğu bilgisiyle yetişen insanlar asla topluma zarar vermezler. Öyleyse toplumsal sorunları ortadan kaldırmanın en basit yolu, insanlara bu bilgiyi vermektir.

Bir Değerlendirme

Bilgisiz bir şey yapamıyoruz ve bilgiye hasretlik çekiyoruz. Bilgiye hasretimiz ise tepedekilerce sömürülüyor.

cizi Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-Alevi-TC- 28. Bölüm

yasli İsmet GEDİK

“Su Başlarını Devler Tutmuş”

Devlet denilen toplu yaşam sistemi doğadaki olağan koşullarda örgütlenmiş olsaydı asla tepedeki bir kişi veya zümreye teslim edilmezdi. Nitekim normal doğal koşullarla oluşturulan toplumsal örgütlenmelerde toplumun tepesine yerleşmiş bir efendi veya hanedanlık yoktur. Bunun böyle olduğu DOM ve OO-15 bölümünde gösterilmişti.

yatay.. Okumaya devam et

 Atlantis-Sümer-Alevi-TC- ARA-BÖLÜM-2

yasliİsmet GEDİK

Amacımız nedir?

Bu yazı dizinine “Neden uzlaşamıyoruz” sorusuyla başladık. Ve yanıt olarak geçmişimiz hakkında hatalı bilgilerle eğitildiğimiz için farklı görüş etkileri altında olduğumuzun bilimsel verilerini sunarak, bu hatalı tarihsel bilgiler nedeniyle de uzlaşamaz duruma düştüğümüzü gösterdik.

cizi

Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-Alevi-TC- 26. Bölüm

yasliİsmet GEDİK

Hücreler 2-3 asır önceleri keşfedilmiş olmasına rağmen insanlık bedenlerimizdeki canlılığın ve ruh dediğimiz canlılık belirtisinin hücresel bir olay olduğunu kabul edememiştir. Hala ruhun bedene harici bir kutsal sistemden üflendiği inancı insanlar arasında yaygındır.

Beden davranışımızın hücrelerce ayarlanıp-yönlendirildiğini gösteren bir örnek

Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-Alevi-TC- 25. Bölüm

yasliİsmet GEDİK 

Dünyadaki değişim-dönüşüm döngüleri kutsal kitaplı inanç sistemlerinde nasıl yorumlanmıştır?

Doğada canlılık mevsimsel döngü gösterir. Baharda doğa canlanır, çiçekler açar, yazın meyveler olgunlaşır, sonbaharda solma ve kışın çürüme ve ayrışma başlar.

Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-Alevi-TC- 24. Bölüm

yasliİsmet GEDİK

4-5 bin yıl önceki insanlar yaşadıkları dünyayı evrensel sistemin merkezinde düşünmüşlerdir.

İnsanlığın Evren ve Hayat hakkındaki bilgileri nasıl değişim gösterir?

Yukarıda özetlenen şekilde bir coğrafik dünya ve doğal sistem oluşumu bilgisine sahip olan insanları şu şekilde bir evren ve hayat görüşü tasarlamaları normal karşılanmalı:

Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-Alevi-TC- ARA- BÖLÜM

yasliİsmet GEDİK

Bu yazı dizinini beğenenlerin sayısı beğenmeyenlerden çok olsa da, uzlaşmaya yönelik genel bir duyuru şeklinde bir ara bölüm eklemek gerekti.

Neden uzlaşarak bir araya gelemiyoruz?

Bilgi neden çok önemli?

y Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-Alevi-TC- 22. Bölüm

yasliİsmet GEDİK

İnsanlığın Bilgi Düzeyi Zamanla Gelişmektedir. İnsanların bilgi düzeyinin zamanla geliştiğinin coğrafik örenekleri.

Geçmiş bölümlerde aktarılan tüm bu olaylar ve gelişimler yeryuvarı tarihi yıllıklarında kayıtlıyken ve biz insanlar bu bilgilere ancak son asır içinde ulaşabilmişken; beyinleri henüz yeni yeni gelişen ve doğa ve dünyamız hakkında ilk fikirleri oluşturmaya başlayan insanların ne tür aşamalardan geçtiklerini, yine yeryuvarı yıllıklarından takip edelim.

y Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-Alevi-TC- 21. Bölüm

yasliİsmet GEDİK

Bir jeolog olarak Anadolu’nun bir çok yerinde saha çalışmaları yaptım ve kah bir alevi, kah sünni inançlı bir köyde misafir oldum. Alevi köylerinde gördüğüm uygar davranışı başka yerde görmedim. Peki böyle bir kütür sahipleri neden asırlardır egemen sınıflar tarafından hor görülüp, dışlanmış ve madımak olaylarındaki gibi korkunç cinayetlere uğramışlardır. Ortada bir mantıksızlık yok mu?

y Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-Alevi-TC- 20. Bölüm

yasliİsmet GEDİK

Dünyada uygarlığı başlatan bir ulus, tarihsel geçmişini nasıl unutur hale sokulmuştur?

İnsanlık her birkaç asırda bir gerçekleşen istilalarda kral soyunun değişmeleriyle sürekli bir çalkantı içinde yaşamıştır. Avrupa ve Asya arasında bir köprü konumunda olan Anadolu halkı bu istilalardan en çok etkilenen insanlardan oluşmaktadır.

y Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-Alevi-TC- 19. Bölüm

yasliİsmet GEDİK

Kutsallık dinsel ve ırkçı anlayışa, dolayısıyla ayrımlaşmaya yol açar. KUTSAL SOYLU olduğuna inanılan bir EFENDİ zümresi oluşur. Tepeden otoriterce yönetilen Devlet sistemleri ortaya çıkarlar. Kendilerini halkından üstün gören bu efendilerin, kendi halkını sömürmeleri onların hırslarını yatıştırmaya yetmez, komşu halkları da kendi egemenlikleri almak için fetih siyasetleri oluşturulmaya başlanır.

y Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-Alevi-TC- 18. Bölüm

yasli
İsmet GEDİK

Bizler geçmişimizi bilmezsek, “Su başlarını tutan canavarlardan” kurtulamayız. Herodot’un meşhur tarih kitabında şunları yazdığını biliyor muydunuz?

“Batı Anadolu’da Yunan kolonileri kuranların içinde hiç kadın yoktu, erkekler Karyalı kadınlarla evlenmişti. Bu da Thales veya Herodotos gibi Greklerin Karya soyundan geldiği anlamına gelir.

y Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-Alevi-TC- 17. Bölüm

yasliİsmet GEDİK

Kutsallık, Irkçılığa yol açar ve asil soylu olduğunu savunan Bozkır-Göçebeleri istilacılığa başlarlar   Hint-Avrupa veya İndo-German dil grubunun ortaya çıkışı ve eski kültürleri istila etmeleri

Ticaret insanlar arası bilgi akışlarını geliştiren bir faktör olarak Mezopotamyalılar ile Hint kültürü arasında da çok etkili olmuş ve toplumlar birbirlerinden etkilenmişlerdir.

y Okumaya devam et

Atlantis-Sümer-Alevi-TC- 16. Bölüm

yasliİsmet GEDİK

Kutsallık Kuantsallığın tam tersidir

Sümerlerin Krallar listesi tabletinde görüldüğü üzere, Sümreler toplumları tepedeki kutsal kişilerce güdülmesi gereken hayvan sürüleri olarak görmüşlerdir. Kutsal soylular her şeyin sahibidirler, insanlar onlara hizmet için yaratılmıştır. (Çamurdan yaratılış konusunu hatırlayın.)

y Okumaya devam et